Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Podatniku, pamiętaj o terminie zgłoszenia zmiany formy opodatkowania na 2023 r.!

Zbliża się termin zgłoszenia zmiany formy opodatkowania w 2023 roku.

Opublikowany

dnia

zgłoszenie zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorcy muszą w najbliższych dniach zdecydować w jakiej formie będą opodatkowywać swoje dochody w roku 2023. Nie dotyczy to tych przedsiębiorców, który prowadzą już działalność gospodarczą oraz nie zamierzają zmieniać wybranej już poprzednio formy opodatkowania działalności. Osoby te nie są zobowiązane do dokonywania jakichkolwiek czynności, obowiązywać ich będą zasady opodatkowania stosowane w roku poprzednim. Dla przedsiębiorców, który uznali, że w roku 2023 r bardziej opłacalne będzie dla nich opodatkowanie w innej formie, ostateczny termin do zmiany formy opodatkowania to 20 lutego 2023 r.

Jakie formy opodatkowania podatnik ma wyboru?

W roku podatkowym 2023 podatnik ma do wyboru:

1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych t.j. w skali podatkowej 12% i 32%, (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT).

Więcej informacji: Skala podatkowa

2. Podatek liniowy, który wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (art. 30c ust. 1 ustawy o PIT). Powyższe wynika z dyspozycji art. 9a ust. 2 ustawy o PIT zgodnie z którym podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zobacz: Podatek liniowy

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie:

„Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, (…) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Więcej informacji: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania działalności?

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1 (także przez internet).

Advertisement

Możliwe jest także złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Obie formy poinformowania o zmianie formy opodatkowania są dopuszczalne przez przepisy prawa.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 9a ust. 1 – 2 , art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2022. 2647),
  • Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2022. 2540)

Stan prawny na dzień 16 lutego 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?