Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont zakupionego domu lub mieszkania

W poprzedniej części artykułu „Własne cele mieszkaniowe – wątpliwości podatników” przedstawiłyśmy interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wydatkowania przez podatnika środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na zakup przyszłego lokalu w którym podatnik będzie mieszkał [1]. Będzie on stanowił własność lub współwłasność podatnika, a nie członka jego rodziny.

Opublikowany

dnia

cele mieszkaniowe wydatki remontowe prawo dla księgowych

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Zobacz także:

Własne cele mieszkaniowe – co na ten temat NSA?  

Własne cele mieszkaniowe a nabycie lokalu pod wynajem

Podatnik, który  nabył dla siebie odpowiedni lokal powinien go wyremontować. Będzie to dla niego korzyścią podatkową.  Wynika ona z treści art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d. ustawy o PIT [2] w świetle którego kosztami poniesionymi  na realizację własnych celów mieszkaniowych będą  wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Remont należy przeprowadzić nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym podatnik sprzedał swoją nieruchomość [3] .

Własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont, jakie to wydatki?

W ustawie o PIT nie ma definicji „ remontu”. Z pomocą przychodzi jego wyjaśnienie przez organ skarbowy w wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. „Dla wyjaśnienia tego pojęcia, należy odnieść się do jego znaczenia funkcjonującego w języku powszechnym. I tak, „remont” to <<doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; naprawa, odnawianie (czegoś)>> (…).

(…) W każdym przypadku remont dotyczy „materii” lokalu mieszkalnego, a więc jego ścian, podłóg, sufitu, okien, drzwi, wyposażenia technicznego takiego jak instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa bądź innych elementów trwale połączonych konstrukcyjnie z elementami budowlanymi lokalu” – czytamy w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.763.2020.2) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (KIS) w dniu 4 lutego 2021 r.

Jakie wydatki na remont domu lub mieszkania podatnik może odliczyć?

W ramach prowadzonego remontu w zakupionym przez podatnika, domu lub mieszkaniu nie mogą być odliczone wszystkie poniesione wydatki na jego remont. W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.953.2020.2.SR) wydanej w dniu 25 lutego 2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił, że „wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (…) w terminie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie ww. lokalu mieszkalnego, na zakup materiałów i wykonanie prac takich jak: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym wraz z wykonaniem ocieplenia, zakup i montaż stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, zakup i montaż zabudowanych zewnętrznych rolet termoizolacyjnych w otworach okiennych i drzwiowych, wewnętrznych ścian działowych i schodów, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewania, wykonanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego, zakup i montaż przewidzianych w projekcie źródeł ciepła (piec na pelet i kominek z płaszczem wodnym) wraz z niezbędną armaturą i automatyką, zakup i montaż materiałów wykończeniowych (tynki, farby, płytki ceramiczne, panele podłogowe i ścienne), zakup i montaż gniazdek i włączników elektrycznych, urządzeń sanitarnych, baterii, będzie uprawniało do zwolnienia dochodu uzyskanego z tego tytułu z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Bardziej szczegółową listę wydatków podatnika na cele remontowe zatwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.736.2020.2.MM) z dnia 25 stycznia 2021 r. Będą to: „wydatki potwierdzone fakturami VAT na zakup: emulsji, impregnatów do farb, listwy, listew przypodłogowych, klejów montażowych, włącznika do gniazdka elektrycznego, gniazda elektrycznego, płytek, drzwi wewnętrznych, ościeżnic, kołków, uszczelek, łączników, zestawu prysznicowego, zapraw klejowych, opasek, zaworów, syfonu umywalkowego, syfonu pralki, nasadki, kratki wentylacyjnej, maty izolacyjnej Aluflex, obrzeży bocznych, płyt podkładowych, przewodów ydy, zestawu przyłączeniowo-mocującego WC, wspornika, folii paroizolacyjnej, taśmy maskującej, maty izolującej bidet, umywalki, trójnika, gresu szkliwionego, kolanek, rur, uszczelek redukcyjnych, tynku, gipsu, drewna heblowanego, kanału płaskiego, piany tytan, włącznika przelotowego, przewodu ydyp, gniazda, tapety ściennej, tapety winylowej, taśmy uszczelniającej, paneli podłogowych, odpływu, gładzi, fugi, silikonu, gruntu, kleju montażowego, akrylu, baterii kuchennej, wylewki betonowej, styropianu, siatki podłogowej, redukcji zwykłej, uchwytu metalowego i plastikowego do instalacji w tym lokalu, kolana „bose”, zaworów, płyty gipsowej zwykłej, gotowej masy szpachlowej, puszki P/T, szybkozłączki, zlewu jednokomorowego, miski WC, stelaża podtynkowego, zlewu granitowego, armatury łazienkowej, płyty indukcyjnej, piekarnika, szafki pod umywalkę (w sytuacji gdy stanowi ona element mocowania umywalki)”.

Jeżeli zaś chodzi o wydatki „na zakup mebli: tj. zabudowę kuchni, mebli w przedpokoju oraz szafy łazienkowej wyjaśnić należy, że w sytuacji, gdy meble te są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi lokalu mieszkalnego, tj. na stałe zostały przymocowane do podłogi, sufitu i ścian, (…) wówczas stanowią wydatki na remont lokalu mieszkalnego” –  uznał organ skarbowy w powyższej interpretacji.

Wykaz wydatków  poniesionych przez podatnika na remont lokalu, w którym zamieszka zawiera także interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.763.2020.2) z dnia 4 lutego 2021 r., interpretacja indywidualna (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.740.2020.2.EC) z dnia 3 grudnia 2020 r.

Jakich wydatków podatnik nie odliczy w ramach remontu?

Nie wszystkie wydatki na remont ponoszone przez podatnika mogą być rozliczone w ramach przysługującej mu  ulgi mieszkaniowej. Wydatkiem na remont zakupionej nieruchomości nie będzie:

 • „zakup lamp oświetleniowych niewbudowanych na stałe w zabudowę ścian i sufitów (żyrandole, lampy sufitowe)”  ponieważ „są to bowiem wydatki na wyposażenie tego lokalu” –  interpretacja indywidualna  (znak:  0115-KDIT2.4011.763.2020.2) z dnia 4 lutego 2021 ,
 • zakup „ sprzętu AGD (w tym lodówko-zamrażarki, zmywarki, pralki, bowiem co do zasady tego rodzaju wydatki nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe. Przy zakupie sprzętu AGD, nawet montowanego w zabudowie, nie występuje kluczowa przesłanka trwałego połączenia z elementami konstrukcyjnymi budynku, decydująca o tym, czy mamy do czynienia z wydatkami na remont (…) ” –  interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.736.2020.2.MM) z dnia 25 stycznia 2021 r.,
 • „zakup: sprzętu, narzędzi i materiałów służących do przeprowadzenia remontu, tj.: folii strech, zestawu do lakieru, drabiny, folii malarskiej, wałka z rączką, wiertła do szkła, wiertła, papierów ściernych, piły kabłąkowej, ściągacza izolacyjnego, tektury budowlanej, krzyżyków do glazury, brzeszczotu, poziomicy, kątownika, klinów montażowych, szpachelki (…)”- interpretacja indywidualna jw.,
 • wydatek na „wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych lub kostki brukowej” , gdyż „związany jest (…) z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, a nie jego wykończeniem, i jako taki nie może być traktowany na równi z  wydatkami na remont własnego domu”  – interpretacja indywidualna (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.953.2020.2.SR) z dnia 25 lutego 2021 r.,
 • „ usługi architekta dotyczące prac związanych z wyposażeniem lokalu tj. doborem mebli i dodatków”- interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDWP.4011.53.2020.3.KP) z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
 • „koszt usług porządkowych – utylizację odpadów oraz wywóz gruzu (…) gdyż nie jest to budowa domu, przebudowa czy też remont jego elementów, lecz zagospodarowanie terenu wokół budynku” – interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL3-2.4011.267.2019.3.AK) z dnia 5 listopada 2019 r.

Ważne!

Wydatki dotyczące środków pochodzących ze sprzedaży domu lub mieszkania na remont nieruchomości, której podatnik jest właścicielem/współwłaścicielem powinny być udokumentowane fakturami VAT.  W przypadku ich braku podatnik nie może ich odliczyć w rocznym zeznaniu PIT.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz.U.2020.1426 )

Objaśnienie:

 [1] „Przez „własny” lokal mieszkalny rozumie się zarówno lokal mieszkalny, do którego przysługuje podatnikowi prawo własności (tj. nieruchomość lokalową), jak również lokal mieszkalny do którego przysługuje podatnikowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” – interpretacja indywidualna (znak:  0115-KDIT2.4011.736.2020.2.MM) wydana przez Dyrektora KIS  w dniu 25 stycznia 2021 r.

[2] W art. 21 ust. 25  ustawy o PIT ustawodawca przedstawił zamknięty katalog  wydatków (wyliczenie enumeratywne) ponoszonych przez podatnika na jego  „własne cele mieszkaniowe”.

[3] Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Stan prawny na dzień 30 marca 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

 

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?