Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Podatnicy PIT mogą przekazać 1,5 procent podatku na OPP

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy 2022 mogą przekazać 1,5 % podatku wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Opublikowany

dnia

Podatek na OPP

Podatek na OPP – co mówią przepisy

Zgodnie z art. 45c ustawy o PIT naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zawiera formularz PIT- OP.

Kto może przekazać 1,5% podatku na OPP?

1,5% podatku dochodowego mogą przekazywać OPP tylko osoby fizyczne:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych tj. podatnicy opodatkowani 12% lub 32% skalą podatkową, którzy osiągają przychody m.in. z umowy o pracę, z umowy zlecenia, umowy o dzieło,

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowani 19% podatkiem liniowym.

Organizacje pożytku publicznego – definicja

W świetle art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022. 1327) organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

W dniu 12 grudnia 2022 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku.

Wykaz OPP – 1,5% za 2022 rok w 2023 roku zawiera 9 197 organizacji pożytku publicznego:

Advertisement
 • które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2022 roku,
 • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
 • które w terminie zamieściły sprawozdania za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Zobacz wyszukiwarkę : https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP?

Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, w rocznym rozliczeniu PIT należy wpisać numer KRS wybranej OPP oraz kwotę stanowiącą 1,5% obliczonego podatku. Można wskazać konkretny cel. Będzie nim przykładowo podanie imienia i nazwiska chorego dziecka, jeżeli chcemy wpłacić pieniądze na OPP mającą na celu pomoc chorym dzieciom.

Więcej informacji: Jak przekazać 1,5% na OPP

 

Źródło: Wykaz OPP – 1,5% za 2022 rok w 2023 roku, (dostęp w dniu 6 marca 2023 roku)

Podstawa prawna:

Stan prawny na dzień 7 marca 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?