Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Nowe objaśnienia podatkowe w sprawie zastosowania ulgi termomodernizacyjnej w PIT – co zawierają

Podatnicy rozliczając roczny PIT za rok 2022 mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Minister Finansów wydał nowe Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (sygn. DD3.8203.1.2021) [1] .

Opublikowany

dnia

ulga termomodernizacyjna

Poznajmy wybrane zmiany w uldze termomodernizacyjnej w PIT wynikające z wydanych Objaśnień podatkowych.

Przypomnijmy …

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Została uregulowana w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej beneficjentami są podatnicy – właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy w roku podatkowym ponoszą wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2] w ich budynkach. Należy je zakończyć w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej w składanym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 (załącznik PIT/O) podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 273). Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Na co wskazał Minister Finansów w objaśnieniach?

W Objaśnieniach podatkowych z dnia 30 marca 2023 r. resort finansów wskazał m.in. na możliwość odliczenia poniesionych wydatków na termomodernizację w przypadku, gdy budynek nie posiada dokumentu o zakończeniu budowy, a także

  • zezwolił na korzystanie z preferencji podatkowej także w zakresie wydatków na rozbudowaną część już istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • zezwolił na odliczenie wydatków poniesionych na docieplenie tarasów i balkonów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W tym przypadku podatnik musi być jego właścicielem lub współwłaścicielem oraz prawidłowo udokumentować poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

 

Możliwość odliczenia poniesionych wydatków na termomodernizację, gdy budynek nie posiada dokumentu o zakończeniu budowy

W wydanych Objaśnieniach  Minister Finansów podkreśla, że:

„Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium «oddania budynku do użytkowania» nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako «budynek» obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania”.

Z przykładu 12 Objaśnień wynika, że podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku, gdy:

„jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego od 40 lat. W ubiegłym roku przeprowadził w budynku przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Budynek ten jest ujęty w ewidencji organu podatkowego dla celów podatku od nieruchomości, jednak podatnik nie dysponuje dokumentem potwierdzającym zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy”.

 

Preferencja podatkowa przy rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego

W zakresie ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć również wydatki ponoszone na dobudowaną część już zamieszkałego budynku mieszkalnego. Z przykładu 10 Objaśnień wynika, że w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego podatnik – właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego „w starej części domu wymienia stolarkę okienną, a w nowej dokonuje jej montażu” ma możliwość „odliczyć całość wydatków związanych z tą inwestycją, bowiem na moment zastosowania ulgi jest właścicielem budynku, którego posiadanie uprawnia do ulgi” Powyższe wydatki dotyczą na zakupu materiałów i robót budowlanych w odniesieniu do całego budynku, tj. części istniejącej i dobudowanej.

Docieplenie tarasów i balkonów w budynku jednorodzinnym

Advertisement

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wydatki poniesione na docieplenie tarasów i balkonów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Minister Finansów przedstawia to na przykładzie nr 3 :

„Podatnik ocieplił 3 balkony/tarasy, które są integralną częścią budynku, przy czym:

– jeden z tarasów stanowi jednocześnie stropodach korytarza i przedsionka wewnętrznego,

– drugi z tarasów stanowi stropodach nad garażem,

– balkon jest elementem nadwieszonym (posiada formę otwartą).

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wydatki na docieplenie każdego z ww. tarasów lub balkonu, czy wyłącznie tarasu stanowiącego jednocześnie strop powierzchni mieszkalnej budynku.

Podatnik może odliczyć wydatki związane z dociepleniem obu tarasów i balkonu gdyż stanowią one integralną część budynku, o ile spełni pozostałe warunki”.

Tytuł prawny do budynku

„W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć tylko te wydatki z listy wydatków, które poniósł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. (…)

Warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony na moment zastosowania ulgi (rozliczenia podatkowego) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki kwalifikujące się do objęcia ulgą termomodernizacyjną”- wyjaśnił resort finansów”.

Zatem podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w dniu w którym składa roczne zeznanie podatkowe z niniejszą preferencją.    

 

Advertisement

Dokumentowanie wydatków termomodernizacyjnych

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 zd. drugie ustawy o PIT za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury. Minister Finansów twierdzi, że „Wymóg dokumentowania wydatku termomodernizacyjnego fakturą wystawioną przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług odnosi się również do wydatków poniesionych za granicą. (…) W praktyce, z uwagi na zasadę równego traktowania, fakturami, które dokumentują poniesione przez podatnika wydatki termomodernizacyjne są również faktury zawierające podatek od wartości dodanej, wystawione przez podmiot zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (…)”.

 

Podsumujmy…

W związku z wydaniem nowych Objaśnień podatkowych organ skarbowy powinien zdezaktualizować dotychczasowe interpretacje indywidualne niekorzystne dla podatnika. Powodują one bowiem dezinformację.

 

Źródło: Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. dot. formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Objaśnienie:

[1] Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (sygn. DD3.8203.1.2021) zostały opublikowane w Systemie Informacji Celno- Skarbowej  EUREKA.

[2] Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2023 roku

Małgorzata Gach

Advertisement

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?