Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę

Kontynuując temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej z poprzedniego wpisu dzisiaj kilka słów na temat procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Opublikowany

dnia

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – zadania księgowego i prawnika

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Dla sensownego przeprowadzenia całej procedury niezbędna jest współpraca księgowego jednoosobowej działalności z prawnikiem.

Księgowy dla celów przekształcenia będzie zobligowany do dwóch zadań.

Pierwsze zadanie księgowego to sporządzenie specjalnego sprawozdania finansowego w takim układzie jak sprawozdanie roczne (lub zestawienia danych podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jeśli jednoosobowa działalność nie wymagała dotychczas pełnej księgowości)

Drugie działanie księgowego to przeksięgowanie danych jednoosobowej działalności do spółki.

Natomiast do podstawowych obowiązków prawnika powinno się zaliczać:

 1. przygotowanie Planu przekształcenia (jest to dokument prawny wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych), opisującego podstawy przekształcenia – uzupełniony o dane ze sprawozdania finansowego, o którym mowa była powyżej,
 2. przygotowanie oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu,
 3. przygotowanie umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej,
 4. w dalszej kolejności prawnik, aby doprowadzić do końca przekształcenie jednoosobowej działalności będzie musiał złożyć odpowiednie wnioski rejestrowe do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopilnować, aby fakt przekształcenia został też uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – etapy

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę odbywa się wg określonego przepisami scenariusza. Ten scenariusz obejmuje:

 • przygotowanie sprawozdania finansowego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie Planu przekształcenia,
 • sporządzenie, a następnie podpisanie u notariusza Planu przekształcenia z załącznikami w postaci sprawozdania finansowego opisanego powyżej, wyceny aktywów i pasywów majątku, projektu oświadczenia o przekształceniu, projektu umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej,
 • wystąpienie do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do sporządzenia opinii na temat Planu przekształcenia,
 • uzyskanie opinii biegłego rewidenta,
 • sporządzenie w formie notarialnej oświadczenia o przekształceniu wraz z przyjęciem umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej wraz z wyborem pierwszych władz,
 • złożenie do KRS wniosków o sądową rejestrację przekształcenia,
 • uzyskanie wpisu do KRS nowej spółki oraz wykreślenie jednoosobowej działalności z CEIDG.

Czas trwania procedury

Cała procedura rozpisana jest na kilka 3-4 miesiące, przy czym najwięcej czasu zająć może sporządzenie owego dodatkowego sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia oraz procedury sądowe, tj. najpierw procedura związana z wyznaczeniem biegłego i sama praca biegłego, a następnie procedura rejestracji spółki powstałej z tak przeprowadzonego przekształcenia. Nie są to jednak działania nie do przeprowadzenia, a pozytywne skutki przekształcenia także pozostają istotne.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?