Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Danina solidarnościowa

Rok 2019 to pierwszy rok, za który niektórzy podatnicy podatku PIT będą musieli zapłacić nowy podatek określany w przepisach jako danina solidarnościowa (art. 30h i art. 30i ustawy o PIT.

Opublikowany

dnia

danina solidarnośćiowa Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Na czym polega danina solidarnościowa?

Pomimo innej nazwy – danina solidarnościowa stanowi nowy rodzaj podatku przewidzianego dla osób najbogatszych. Danina solidarnościowa przewidziana jest od nadwyżki określonych w ustawie dochodów (z uwzględnieniem opłaconych w danym roku składek na ZUS, co do innych ulg i odliczeń mogą być wątpliwości), ponad kwotę 1.000.000 zł.

Jaka jest stawka daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa obliczana jest jako 4% nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad kwotę 1.000.000 zł. dochodu – obliczonego zgodnie z powyższym punktem.

Do kiedy trzeba zapłacić daninę solidarnościową?

Termin płatności daniny solidarnościowej to 30 kwietnia każdego kolejnego roku kalendarzowego. Obowiązuje zatem termin typowy do innych rozliczeń podatkowych osób fizycznych. Podatnik jest zobowiązany w tym zakresie złożyć DSF-1 tj. deklarację o wysokości daniny solidarnościowej.

Jakie dochody są uwzględniane w kalkulacji daniny solidarnościowej?

Ustawodawca przewidział, że danina solidarnościowa obejmuje podatników uzyskujących dochody z:

 • art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej – np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich), od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A albo w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją,
 • art. 30b ustawy PIT (dochody z zysków kapitałowych) ujmowanych w PIT 38,
 • art. 30c ustawy PIT (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane „liniówką) ujmowane w PIT – 26L,
 • art. 30f ustawy PIT (dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej) ujmowane w PIT-CFC.

Ww. dochody podlegają zsumowaniu.

Jakie dochody nie są ujmowane do obliczenia daniny solidarnościowej?

Przy ustaleniach dotyczących daniny solidarnościowej nie uwzględnia się natomiast dochodów podatników np. z tytułu:

 • przychodów z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarcza),
 • dochodów pasywnych typu odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (w tym także z umorzenia automatycznego czy przymusowego udziałów).

IP BOX a danina solidarnościowa

Ciekawostką jest interpretacja podatkowa (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN), z której wynika, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie korzystający z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% PIT (ulga IP BOX) w zakresie dochodów z licencji na  oprogramowanie komputerowe nie musi ujmować ww. dochodów przy kalkulacji daniny solidarnościowej.

Podsumowując, dochód stanowiący podstawę do ustalenia daniny solidarnościowej nie stanowi prostego zsumowania dochodów podatnika, niektóre z uzyskiwanych dochodów są bowiem z tej daniny wyłączone.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?