Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Czy audyt energetyczny budynku jest wymagany przy uldze termomodernizacyjnej?

Artykuł omawia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 218/21. WSA wyraził w nim swoje stanowisko w sprawie audytu energetycznego budynku przy korzystaniu z ulgi na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Opublikowany

dnia

audyt energetyczny Prawo dla księgowych

Przypomnijmy …

W polskim systemie podatkowym ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Mogą z niej skorzystać podatnicy – właściciele i współwłaściciele istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy w roku podatkowym ponoszą wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek [1]. Ulga dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju określił w dnia 21 grudnia 2018 r.[2].

Czy podatnicy muszą zlecać przeprowadzenie audytu energetycznego budynku?

Podatnicy mogą sami decydować o zakupie materiałów i usług potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku, ponieważ ustawodawca w art. 26h ustawy o PIT nie uregulował tej spawy inaczej.

W Objaśnieniach podatkowych dnia 9 września 2019 r.[3] wydanych przez Ministerstwo Finansów czytamy: „Podatnik  nie  jest  obowiązany  do  przeprowadzenia  audytu  energetycznego,  w  tym  przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Organ skarbowy miał  w tej sprawie własne stanowisko

WSA w Lublinie rozpoznawał ostatnio skargę na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z marca 2021 r. Z jej treści wynikało, że podatnik jest na etapie  termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  W roku podatkowym 2020 podatnik zamontował  w dwóch pomieszczeniach urządzenia klimatyczne z funkcją ogrzewania. W 2021 r. planuje ich zamontowanie w salonie oraz w sypialni. Podatnik zapytał organ interpretacyjny:

Czy wydatki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z możliwością ogrzewania będzie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dokonać odliczenia tego wydatku od podstawy opodatkowania ?

Podatnik uważał, że może skorzystać „z ulgi termomodernizacyjnej, gdyż wydatek taki mieści się w wykazie wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną zawartym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.(…)”.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Uznał, że „wydatki na klimatyzator z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ale warunkowo, tj. wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie urządzenie to przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, co można potwierdzić na podstawie ekspertyzy sporządzonej w formie audytu energetycznego budynku przez wykwalifikowanego audytora energetycznego”.

WSA jest po stronie podatnika

WSA przyznał rację skarżącemu. „Zasadnie pełnomocnik w uzasadnieniu skargi wywiódł, że stanowisko organu jest sprzeczne z przepisami prawa, a dokładnie stanowiącymi w tym zakresie: art. 26h ust. 1 i ust. 10 u.o.p.d.f. w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy o termomodernizacji i w zw. z punktem 10 i 11 części pierwszej załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r., w których to aktach brak jest jakichkolwiek wskazań, aby przy staraniu się o skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej należało legitymować się dodatkowo audytem energetycznym budynku. Żadna z tych regulacji nie kreuje takiego obowiązku, w szczególności z niczego nie wynika (…) że na podatniku ciąży obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, a ulga termomodernizacyjna może być przyznana warunkowo, to jest pod rygorem jego wykonania. (…) Wymienienie wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. oznacza tylko tyle, że w razie, gdy podatnik zdecyduje się na przeprowadzenie takiego audytu, wydatek poniesiony z tego tytułu może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.”

WSA uchylił zaskarżoną interpretację. Póki co wydane orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 lipca 2021 r , sygn. akt I SA/Lu 218/21 –  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/485CD07532

Advertisement

Podstawa prawna:

Art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.2021.1119)

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z art. 26h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.2021.1119).

[2] Chodzi tutaj o Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018. 2489).

[3] Są to Objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 r.: Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne – https://www.podatki.gov.pl/media/5262/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-9-wrze%C5%9Bnia-2019-r-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej.pdf

(dostęp w dniu 9 września 2021 roku)

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?