Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Ulga termomodernizacyjna – problemy podatników (2)

W polskim systemie podatkowym ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Beneficjentami tej ulgi są podatnicy – właściciele i współwłaściciele istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzisiaj kontynuacja tematu.

Opublikowany

dnia

termomodernizacja Prawo dla księgowych

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U.2018.2489).

Na temat problemów podatników związanych z odliczeniem powyższej ulgi pisaliśmy już w artykule: Ulga termomodernizacyjna – problemy podatników (1)

Druga część artykułu przedstawia kierunek interpretacyjny organu skarbowego w zakresie odliczeń z tytułu ponoszonych wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może wzmocnić grunt pod domem jednorodzinnym

Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym wykonano usługę wzmocnienia gruntu pod domem jednorodzinnym. Polegała ona  na wstrzyknięciu geopolimerów pod posadzkami na całej powierzchni domu, które miały na celu wzmocnienie, uszczelnienie i  jednocześnie docieplenie fundamentów. Podatnik nie uzyskał żadnego dofinansowania na ten cel.

Podatnik zapytał organ skarbowy:

Czy koszty usługi firmy która wykonała usługę wzmocnienia gruntu pod domem jednorodzinnym podlegają uldze termomodernizacyjnej?

W interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-2.4011.655.2020.3.JK2) wydanej w dniu 18 grudnia 2020 r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że „(…) w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju (…) w części 1 w punkcie 1 zostały wskazane materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Natomiast w części 2 w punkcie 5 wskazano docieplenie fundamentów”. Zatem „Wnioskodawca ma możliwość odliczenia w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 r. od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w 2020 r. na koszt usługi firmy, która wykonała usługę wzmocnienia gruntu pod domem jednorodzinnym skutkującym dociepleniem fundamentów , którego jest współwłaścicielem – w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

… oraz docieplić sufity

Wnioskodawca w domu jednorodzinnym wykonał docieplenie sufitów. Położona została wata mineralna. Zakupiono także m.in., wełnę, taśmę, profil, płyty gipsowe, masę szpachlowa, gładź gotową, wieszak do poddaszy, wieszak grzybkowy, folię paroizolacyjną,

Podatnik zapytał organ interpretacyjny:

Czy wymienione materiały znajdują się w wykazie materiałów, które można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Czy materiały te mieszczą się w określeniu rozporządzenia „materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem”?

Advertisement

Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą, że „(…) wykonanie docieplenia sufitów (docieplenie stropów) stanowiło przedsięwzięcie termomodernizacyjne” i stwierdził: „(…)  Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (…). (…) Wysokość wydatków należy ustalić na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku” – interpretacja indywidualna z dnia 25 maja 2020 r. (znak: 0115-KDIT2.4011.209.2020.2.ŁS).

Co jeszcze podatnik może odliczyć w termomodernizacji?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć m.in.:

1) wydatki poniesione na montaż ceramicznego wkładu kominowego poprawiającego efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS  w  dniu 12 lutego 2020 r. (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.735.2019.2.BO),

2) modernizację systemu centralnego ogrzewania wraz z podgrzewaniem wody użytkowej oraz wymianę  grzejników z całym osprzętem i rurami – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 4 czerwca 2020 r. (znak: 0115-KDIT2.4011.290.2020.2.ŁS),

3) wydatki na panele fotowoltaiczne – „(…) m.in. na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej” – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu  7 września 2020 r. (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.574.2020.1.MK),

4) wydatki  poniesione na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania, która służy do ogrzewania budynku mieszkalnego – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu 9 grudnia 2020 r. (znak: 0115-KDIT3.4011.575.2020.2.JG).

Wydatki remontowe nie są wydatkami termomodernizacyjnymi

W bardzo starym domu Wnioskodawczyni zostały przeprowadzone prace o charakterze termomodernizacyjnym. Powiększono łazienkę, ocieplono, podłogi styropianem, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania oraz założono nowy kocioł gazowy. Wcześniej wykonane zostały prace wyburzeniowe, tynkarskie, wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz centralnego ogrzewania.

Podatniczka była zainteresowana skorzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej w zakresie wydatków poniesionych na wykonanie prac wyburzeniowych, tynkarskich, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania w łazience.

Zdaniem organu skarbowego ”Wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia – w ramach ulgi termomodernizacyjnej, (…) wydatków poniesionych na prace dotyczące przygotowania do podłączenia nowego kotła gazowego (…) a dokładniej poniesionych na: grzejnik łazienkowy i ogrzewanie podłogowe wraz z rurami stanowiącymi obieg zamknięty centralnego ogrzewania, tj. służącymi do doprowadzania i odprowadzania wody między piecem a grzejnikami, instalację ciepłej wody użytkowej, styropian położony na podłogę wraz z wylewką, instalację elektryczną w części niezbędnej do podłączenia pieca. Są one bowiem bezpośrednio związane z montażem nowego kotła. (…).

Natomiast wydatki poniesione w związku z wykonaniem prac wyburzeniowych i tynkarskich – (…) nie mogą być odliczone w ramach ww. ulgi. Ponadto odliczeniu nie będą również podlegały wydatki dotyczące nowego oświetlenia, wymiany instalacji elektrycznej w łazience z wyłączeniem punktu do którego podłączono piec gazowy oraz wydatki dotyczące rur odprowadzających ścieki, rur odprowadzających i doprowadzających wodę w łazience z wyłączeniem rur centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Wydatki te nie zostały bowiem wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (…). Wydatki te należy zaliczyć do wydatków o charakterze remontowym a nie termomodernizacyjnym” – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu 29 lipca 2020 r. (znak: 0115-KDIT2.4011.443.2020.2.ŁS ).

Advertisement

Jakie wydatki nie będą podlegały odliczeniu w ramach termomodernizacji?

Nie będą podlegały odliczeniu m.in.:

1) wydatki na zakup i montaż rolet zewnętrznych, ponieważ „Żaluzji zewnętrznych nie można uznać za stolarkę okienną, bowiem stolarka okienna to po prostu okna, natomiast rolety zewnętrzne stanowią odrębny od stolarki okiennej system. (…) Wskazane rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w swoim załączniku (…) nie wymienia systemu rolet zewnętrznych jako rodzaju urządzenia związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu 19 listopada 2020 r. (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.685.2020.2.AKU)

2) odliczenie rat kredytu bankowego z tytułu wydatku na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonanego przed dniem wejścia w życie ulgi termomodernizacyjnej: „(…) skoro Wnioskodawca poniósł wydatek na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w lipcu 2018 r. to nie przysługuje Mu możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na spłatę w 2019 r. rat kredytu, z którego został sfinansowany ww. zakup oraz montaż. (…)” – interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu 8 maja 2020 r. (znak: 0115-KDIT2.4011.166.2020.1.ŁS).

Podstawa prawna:

– art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020. 1426)

Stan prawny na dzień 16 lutego 2020 roku

Wanda Książek

 Artykuł gościnny

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?