Tag: wpis do KRS

wykreślenie danych z KRS z urzędu Małgorzata Gach

Wykreślenie danych z KRS z urzędu

Postępowanie rejestrowe tj. związane z wpisem danego podmiotu do KRS lub też ujawnieniem określonych danych jest co do zasady postępowaniem wnioskowym. Konieczne jest zatem wypełnienie odpowiednich formularzy, dołączenie załączników i dokonanie potwierdzeń uregulowania opłat, aby sąd rejestrowy danym wnioskiem się zajął. Możliwe jest jednak także w niektórych przypadkach – wykreślenie określonych danych przedsiębiorcy z KRS z urzędu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

wpis konstytutywny Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny do KRS – czym się różnią

Dzisiaj temat stricte prawny a zatem w jakich przypadkach wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ma charakter konstytutywny a kiedy deklaratoryjny. Tzn. od kiedy nowa osoba staje się Prezesem zarządu spółki z o.o. tj. od podjęcia uchwały, czy od wpisu do KRS? Kiedy skuteczna jest zmiana siedziby spółki tj. np. Kraków zamiast Warszawy itp. – w dacie zmiany umowy spółki czy w związku z wpisem do KRS?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .