Tag: koronawirus

zwyczajne zgromadzenie prawo dla księgowych

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników w dobie koronawirusa

Czerwiec to w każdym roku generalnie termin odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. W standardowych przypadkach tj. kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca czerwca konieczne jest podjęcie standardowych uchwał zwyczajnych zgromadzeń, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

tarcza finansowa Prawo dla księgowych

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP w bardzo dużym skrócie

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 r Tarcza Finansowa dla MŚP uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jej wdrożenia. Dofinansowanie w ramach tej Tarczy jest dedykowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 249 pracowników. Wnioski o takie dofinansowanie (subwencję) można będzie złożyć wyłącznie drogą online w kilku bankach.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

łączenie pomocy Prawo dla księgowych

Świadczenia z Tarczy antykryzysowej – łączenie różnych form pomocy

Najpierw Tarcza 1 a potem Tarcza Antykryzysowa 2 wprowadziły różne sposoby wsparcia przedsiębiorców w formie możliwości dofinansowania składek na ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń, pożyczek, świadczenia postojowego itp. Po pierwszym okresie chaosu przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać na tym czy skorzystanie z jednej formy pomocy nie wyklucza skorzystania z innej.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRACA, | Data: .

Tarcza antykryzysowa 2 Prawo dla księgowych

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

Tzw. tarcza antykryzysowa 1 obowiązująca od 1.04.2020 r. wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskami o określone formy dofinansowania (np. zwolnienie z ZUS, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, postojowe). Obecnie do ww. ustawy wprowadzone zostały pewne zmiany. Na czym polegają te zmiany i od jakiej daty mają zastosowanie.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

dofinasowanie do wynagrodzeń Małgorzata Gach

Zwolnienie ze składek ZUS a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP lub WUP

Specustawa (Tarcza antykryzysowa 1) przewiduje różne formuły takiego czy innego wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Nie do końca jednak wprowadzone przepisy są jasne i przejrzyste. Ustawa przewiduje np. możliwość zwolnienia pracowników z ZUS a jednocześnie daje możliwość dofinansowania do wynagrodzeń oraz do składek ZUS. Czy i jakie są relacje ww. przepisów.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

zwolnienie ze składek ZUS Prawo dla księgowych

Zwolnienie ze składek ZUS – z projektu ustawy przekazanego do Senatu

Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS w związku z koronawirusem był jednym z bardziej istotnych tematów, szczególnie w ostatnim tygodniu. Trudno płacić obowiązkową daninę, jeśli nie ma przychodów. Przedsiębiorcy – firmy jednoosobowe – szczególnie negatywnie reagowali na wyłączenie ze zwolnienia z ZUS w przypadku uzyskiwania przychodu (nie dochodu) za luty 2020 w kwocie przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Skoro problemy z przychodami pojawiły od marca 2020, to niby dlaczego zwolnienie z ZUS miałoby być ustalane w oparciu o przychody z lutego 2020 r.?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

ulgi podatkowe Prawo dla ksiegowych

Ulgi podatkowe w związku z koronawirusem w Krakowie

Wszystkie firmy, w tym te najbardziej poszkodowane w związku z koronawirusem z branż: hotelarskiej czy turystycznej czekają na realną i rozsądną pomoc ze strony Państwa. Natomiast także poszczególne samorządy, w tym samorząd miasta Krakowa wprowadzają pewne rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom w tym bardzo trudnym okresie

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

przesunięcie terminów Prawo dla księgowych

Apel księgowych oraz doradców podatkowych o przesunięcie terminów

Obecna sytuacja związania z rozprzestrzenianiem się koronowirusa to niełatwy czas także dla księgowych i doradców podatkowych. Na chwilę obecną przepisy nie zwalniają z obowiązków prawnych dotyczących składania zeznań i deklaracji podatkowych. Niedopełnienie tych obowiązków w terminie rodzi z kolei negatywne skutki zarówno dla księgowych jak i samych podatników.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"