Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Składki ZUS od menedżerów takie jak od zleceniobiorców – zasada prawna Sądu Najwyższego

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. III UZP 2/15), wydał uchwałę, w która przesądza o tym, że jeśli menedżer prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zawrze ze spółką, w której pozostaje członkiem zarządu – umowę o zarządzanie ww. przedsiębiorstwem, to tak zawarta umowa będzie podlegała składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – tak jakby stanowiła zwykłą umowę zlecenia. 

Opublikowany

dnia

Co w uchwale SN?

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. III UZP 2/15), wydał uchwałę stanowiącą zasadę prawną, w której stwierdził, że:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

SN uznał zatem, że w analizowanych przypadkach, fakt zawarcia przedmiotowej umowy z członkiem zarządu jako przedsiębiorcą będzie pozbawione znaczenia prawnego.

Oznacza to więc, że w przypadku takiego członka zarządu podstawą obliczenia składek emerytalnych i rentowych nie będzie już co do zasady 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, lecz wartość uzyskiwanych przychodów z tytułu zawartego przez strony kontraktu menedżerskiego. Wyliczone w ten sposób składki będą miały zdecydowanie wyższy poziom niż składki przypadające do zapłaty z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Zmieni się nadto podmiot, który będzie owe składki opłacał. Obecnie będą to przedsiębiorstwa wypłacające tak ukształtowane wynagrodzenie.

Uchwała ta uzyskała moc zasady prawnej a przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały – czyli od 17 czerwca 2015 r.). Jako, że jest to zasada prawna wiąże ona Sąd Najwyższy nie tylko w tej sprawie, w której została podjęta, ale także w innych rodzajowo jednorodnych sprawach.

Konsekwencje

W konsekwencji księgowi rozliczający menedżerów, wobec pojawienia się ww. uchwały SN powinni baczniej przyjrzeć się umowom zawieranym przez spółki z menadżerami i stosownie do tego zmienić tryb rozliczania składek ZUS przypadających od tych wypłat.

 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?