Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

NOWY ŁAD – sprzedaż majątku firmy w trakcie zawieszenia a składka na ubezpieczenie zdrowotne

Artykuł odpowiada na pytanie: Czy sprzedaż przez przedsiębiorcę środka trwałego firmy jest zawsze wliczana do składki zdrowotnej?

Opublikowany

dnia

sprzedaż majątku firmy w trakcie zawieszenia

Przedsiębiorca który prowadzi prowadzący własną działalność gospodarczą ma m.in. obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. W obecnym stanie prawnym wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości dochodów oraz formy opodatkowania.

Zobacz: Od marca br. możliwe zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Istotne!

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: „przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT)” [1] . Oznacza to, że sprzedaż środków trwałych podlegającymi ujęciu w ich ewidencji oraz innych składników majątku w okresie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wliczana jest do składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca może zawiesić działalność firmy

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej wtedy, gdy nie zatrudnia pracowników. Z dyspozycji art. 23 ust. 1- 2 Ustawy – Prawo przedsiębiorców ( t.j. Dz.U.2021.162) wynika, że, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Natomiast przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Sprawdź: Spółka jawna: Zawieszenie działalności spółki jawnej 2019

Czy w czasie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może sprzedawać środki trwałe firmy?

W czasie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie osiąga z niej żadnych przychodów, ale może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Zezwala na to art. 25 ust. 2 pkt 3 Ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przykładowo może w tym czasie sprzedać ruchomość (np. samochód) lub nieruchomość (np. budynek) należącą do firmy.

Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 81 ust. 2 zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U.2021.1285) zgodnie z którym ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Co na to Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

W dniu 16 marca 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydała interpretację indywidualną (sygn. WPI/200000/43/308/2022) [2] .

W stanie faktycznym podanym we wniosku od 1996 r. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą o profilu handlowym. W 2022 r. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą. W tym czasie chciałaby zbyć środki trwałe: lokal, samochód, urządzenia chłodnicze.

Advertisement

Przedsiębiorca zapytał: Czy po zmianie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, począwszy od (…) 2022 r. podczas zawieszenia działalności gospodarczej, sprzedaż ww. środków trwałych i wyposażenia sklepu będzie zobligowana według nowych przepisów zapłacić składkę zdrowotną od dochodu, który powstałby ewentualnie ze sprzedaży tych środków trwałych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

„w czasie zawieszenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej uzyskany z tego tytułu dochód, nie będzie stanowił podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (FUZ), a w konsekwencji nie będzie zobowiązana od tego uzyskanego dochodu opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał:

„za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”.

Podsumowując w oparciu o obowiązujące przepisy sprzedaż przez przedsiębiorcę, który zawiesił swoją firmę składników majątkowych tej firmy nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Objaśnienie :

[1] wiecejwportfelach.gov.pl (dostęp w dniu 25 maja 2022 r.)

[2] Interpretacja indywidualna wydana przez Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 marca 2022 r. (sygn. WPI/200000/43/308/2022) (dostęp w dniu 25 maja 2022 r.)

Stan prawny na dzień 25 maja 2022 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?