Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego przez spółki jawne i partnerskie

Zgodnie z art. 70a Ustawy o rachunkowości także spółki jawne oraz partnerskie, które nie sporządzają sprawozdań finansowych na podstawie tej ustawy – mają także pewne obowiązki sprawozdawcze. Chodzi w tym względzie o obowiązek złożenia do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Opublikowany

dnia

oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego Prawo dla księgowych

Art. 70a Ustawy o rachunkowości

Przepis ten szczegółowej stanowi, że:

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Poprzednio, tj. do 15 marca br. oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego było składane do KRS przy wykorzystaniu standardowych formularzy papierowych wg zasad opisanych np. w artykule pt. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla spółek partnerskich oraz jawnych.

Nowa zasada

Począwszy od 15 marca 2018 r. – analogicznie jak w przypadku rocznych sprawozdań finansowych wprowadzona została zasada, zgodnie z którą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego składa się do Repozytorium dokumentów finansowych informatycznie.

Wyłączona jest zatem możliwość składania dokumentów papierowych, a skuteczne złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego wymaga tylko (przetestowane przeze mnie  osobiście) konta w systemie KRS (bardzo proste do utworzenia) oraz podpisu kwalifikowanego lub też przynajmniej podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (ten ostatni prosty do uzyskania także przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).

Podpowiedzi techniczne

Po wejściu na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/ należy wejść do zakładki „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”.

Następnie system zażąda zalogowania się na konto.

Po zalogowaniu się należy wykonać krok 1, a zatem „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.

Po naciśnięciu „nowego zgłoszenia” należy wpisać nr KRS danej spółki jawnej lub też partnerskiej. System wczyta wówczas dane podstawowe podmiotu wraz z danymi osób reprezentujących spółkę oraz wraz z już złożonymi dokumentami finansowymi.

Przechodząc dalej należy wypełnić: okres, za który jest składane oświadczenie oraz wybrać tę pozycję z rozwijanej listy. Następnie system przeniesie tak jak w moim przypadku gdzie wybrany został podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP do systemu ePUAP, gdzie wystarczy już tylko podpisać wniosek. Wniosek podpisuje jedna z osób uprawnionych do reprezentacji dla której, w systemie KRS przypisany jest nr PESEL. Wcześniej system weryfikuje jeszcze potencjalne niezgodności.

Natomiast już kilka minut później oświadczenie o niesporządzeniu sprawozdania finansowego pojawia w systemie.

Advertisement

Przy założeniu, że posiadasz lub założysz konto na portalu KRS i dysponujesz podpisem elektronicznym lub potwierdzanym ePUAP złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego zajmie Ci max kilkanaście minut.

Niestety system nie daje możliwości  złożenia oświadczenia przez pełnomocnika, co wymusza osobistą aktywność.

 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?