Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Polski Ład 2.0: Od 1 lipca 2022 r. będą zmiany podatkowe

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 czerwca 2022 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład 2.0 . Przepisy ustawy nowelizującej wprowadzają od 1 lipca 2022 r. istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmą one rozliczenie PIT za cały rok 2022. Poznajmy najważniejsze z nich.

Opublikowany

dnia

Jakie zmiany w PIT wprowadza Polski Ład 2.0 ?

Od 1 lipca 2022 r. nowelizacja podatkowa wprowadza m.in.:

1. Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%.    w pierwszym progu podatkowym dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych.

Dotyczy to pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów, także przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej. „Po wejściu w życie zmiany podatek od dochodów w wysokości 120 000 zł (tj. na poziomie granicy przedziału skali podatkowej) wyniesie 10 800 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 15 300 zł.” – czytamy w projekcie ustawy [1].

2. Zmianę kwoty zmniejszającej podatek

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł zostaje utrzymana. Obniżka PIT spowoduje natomiast zmianę w kwocie zmniejszającej podatek. „skoro obniżeniu ulega niższa stawka podatkowa do 12%. Nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł) wynosi 3600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł)” [2].

3. Umożliwienie przedsiębiorcom zmiany opodatkowania dochodu na skalę podatkową

Zmiana przez przedsiębiorców formy opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa) w trakcie roku 2022 r. będzie możliwa, wtedy, gdy wcześniej wybrali oni rozliczenie ryczałtowe lub podatek liniowy. Powyższa zmiana powinna zostać dokonana do dnia 30 kwietnia 2023.

4. Likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej zostanie zlikwidowana. W 2022 r. podatnik może korzystać z tejże ulgi, jeżeli będzie ona dla niego korzystna podatkowo. Urząd skarbowy zwróci wtedy różnicę między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu tzw. ulgi dla klasy średniej. „Zwrot kwoty różnicy” to czynność materialno-techniczna organu podatkowego skutkująca zmniejszeniem zobowiązania podatkowego podatnika w PIT za 2022 r. Czynność ta będzie dokonywana z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym” – podkreślono w uzasadnieniu projektowanej ustawy [3].

5. Zmiany w składce zdrowotnej

Advertisement

Zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca br. polegają na odliczeniu w ramach określonych limitów składki zdrowotnej od dochodu lub przychodu przez przedsiębiorców którzy rozliczają podatek na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, według karty podatkowej albo są na podatku liniowym.

6. Zmianę w PIT dla samotnych rodziców

Ustawa nowelizująca przywraca w 2022 r. wspólne rozliczenie roczne samotnego rodzica z dzieckiem.Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku:

  •  w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby, w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci, które są wychowywane przez tę osobę, ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów,
  • jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w pozostałych przypadkach” [4].

7. Preferencje podatkowe dla rodzin i dzieci

Polski Ład 2.0 zmienia wysokość kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka do 16 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej z 1 marca 2022 r. ) bez utraty prawa do preferencji podatkowych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Renta rodzinna małoletniego dziecka nie będzie doliczana do dochodu rodzica, stąd też „wszystkie dochody dziecka podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej, w tym renty małoletniego dziecka, skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.” [5].

Dotychczasowe ulgi podatkowe t.j. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ , ulga dla pracujących seniorów zostaną poszerzone o zasiłki macierzyńskie.

Z jakich ulg podatnicy mogą nadal korzystać?

Podatnicy PIT w dalszym ciągu mogą korzystać z dotychczasowych ulg podatkowych. Należą do nich m.in.: kwota wolna od podatku – 30 000 zł, wyższy pierwszy próg podatkowy, wspólne    rozliczenie małżonków za niepełny rok podatkowy, zwolnienie z PIT dla pracujących seniorów, zmiana w uldze mieszkaniowej (art. 21 ust. 30a ustawy o PIT).

[Aktualizacja]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw 2022 pod pozycją 1265.

Zobacz:

Źródło: Sejm RP: Druk nr 2186, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Objaśnienie :

Advertisement

[1], [2], [3] ,[4], [5] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dostęp w dniu 13 czerwca 2022 r.)

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?