Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodów

Jako, że na co dzień w znacznej mierze zajmuję się podatkami wpadła mi w oko interpretacja Dyrektora KAS z dnia z 13 listopada 2018 r., sygn. DPP7.8220.20.2018.CRS zmieniająca z urzędu interpretację podatkową wydaną w roku 2015. Interpretacja ta wskazuje na obecne podejście fiskusa do tematu: koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodu.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: . Tagi: , , , , ,
Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu jako koszty podatkowe – jakie było stanowisko podatnika  

Stan faktyczny jaki lata temu przedstawił podatnik opierał się na tym, że prowadził on działalność gospodarczą w swoim prywatnym mieszkaniu, bez wyodrębnienia na ten cel samodzielnego pomieszczenia.

Podatnik uznał, że działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z jego obliczeniami na ok. 20% powierzchni jego mieszkania.

Przyjął zatem, że w takim procencie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wprowadzenia działalności w mieszkaniu w postaci kosztów mediów (prąd, woda, gaz itp.) czy zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie przedmiotowego lokalu.

Oczywista pierwotna interpretacja podatkowa wydana w jego sprawie stwierdzała że jego stanowisko jest nieprawidłowe, wobec braku wyodrębnienia fizycznego na cele prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnego pomieszczenia w mieszkaniu zajmowanym przez podatnika.

Zmiana stanowiska szefa KAS w zakresie kosztów prowadzenia działalności w mieszkaniu podatnika

Po zmianie pierwotnej interpretacji dokonanej z urzędu szef KAS zajął odmienne stanowisko, tym razem korzystne dla wnioskodawcy.

Uznał bowiem, że takie fizyczne wyodrębnienie części mieszkania podatnika z przeznaczeniem li tylko na prowadzenie działalności gospodarczej – co było podstawową kwestią podniesioną w pierwotnej interpretacji – nie jest konieczne.

Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Ww. interpretacja podatkowa potwierdza stopniową zmianę i liberalizację stanowiska  organów podatkowych w zakresie kosztów prowadzenia działalności w mieszkaniu podatnika.

Obecny trend został zapoczątkowany generalnie pod koniec 2017 r. interpretacją z dnia 21.12.2017 r. sygn.0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES oraz poprzedzającą ją odpowiedzią z dnia 14 grudnia 2017 r. na interpelację poselską nr 16957.

Pozostaje mieć nadzieję, że obowiązująca obecnie linia organów nie ulegnie zmianie.

Polecane wpisy