Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład – czy można połączyć ryczałt z podatkiem liniowym

Tzw. Nowy Ład wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie opodatkowania tak osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Ze względu w szczególności na sposób obliczania składki zdrowotnej już teraz wielu przedsiębiorców zastanawia się jak działać w tym roku. Przykładowo pojawia się pytanie czy kontynuować dalej opodatkowanie podatkiem liniowym czy też np. wybrać ryczałt do przychodów ewidencjonowanych, który szczególnie ze względu na sposób liczenia składki zdrowotnej (trzy progi przychodów, trzy kwoty składki zdrowotnej) może być dobrą alternatywą. Co jeśli przedsiębiorca działa w różnych formułach? Czy można jednak połączyć ryczałt np. z podatkiem liniowym?

Opublikowany

dnia

ryczałt z podatkiem liniowym

Temat połączenia zryczałtowanego podatku ewidencjonowanego z podatkiem liniowym pojawił się już jakiś czas temu na łamach bloga Podatki w spółkach, z którym nasz Portal czynnie współpracuje. Kwestia możliwości zastosowania dwóch różnych form opodatkowania stanowi, w dobie zmian związanych z Nowym Ładem, ciekawą formę alternatywnego rozwiązania podatkowych problemów przedsiębiorców. Dlatego też postanowiliśmy, za zgodą pani mecenas Małgorzaty Gach, autorki oryginalnego tekstu, na udostępnienie artykułu „Nowy Ład – czy można połączyć ryczałt z podatkiem liniowym” na naszym Portalu. 

Problem wyboru może dotyczyć w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnej formule prawnej np. jako jednoosobowy przedsiębiorca ale też np. wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej np. spółki jawnej czy cywilnej.

Opodatkowanie zgodnie z ustawą o PIT

Zgodnie z przepisami Ustawy o PIT osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są jednocześnie wspólnikami spółek transparentnych podatkowo, czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej czy spółki cywilnej lub są wspólnikami co najmniej dwóch takich spółek mogą opodatkować każdą z tych działalności jedną z form opodatkowania: liniowo albo na zasadach ogólnych.

Nie można jednej działalności np. JDG opodatkować podatkiem liniowym, a drugiej (np. jako wspólnik spółki jawnej) na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Podjęta w tym zakresie decyzja ma znaczenie dla wszystkich działalności co do których przedsiębiorca zdecydował, że będą one opodatkowane na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT).

Ale co z opodatkowaniem na postawie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zwanym obiegowo „ryczałtem”.

Zryczałtowany podatek dochodowy  

Ryczałt jest już całkiem innym podatkiem, który także może być płacony przez przedsiębiorców. Oczywiście ustawa o ryczałcie określa podmioty, które mogą ten podatek płacić (generalnie osoby fizyczne, oraz spółki cywilnej i jawne osób fizycznych). Poza tym jak wynika z nazwy Ustawy – podatek jest tu płacony od przychodu a  nie od dochodu jak np. podatek zgodnie z Ustawą o PIT.

Jeśli zdecydowałeś, że Twoja jednoosobowa działalność gospodarcza np. z wynajmu nieruchomości będzie opodatkowana ryczałtem, to inna Twoja działalność jako np. wspólnika spółki jawnej może być opodatkowana liniówką tj. podatkiem wg stawki 19%. Nie ma w tym zakresie przeszkód. Oczywiście w pełni możliwa jest sytuacja odwrotna.

Można zatem łączyć opodatkowanie ryczałtem i podatkiem liniowym.

Co na to organy podatkowe

Możliwość stosowania do jednego rodzaju działalności ryczałtu, a do innego liniówki potwierdzają organy podatkowe. Np. takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 04.08.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.456.2020.1.M czy z interpretacji z dnia 12 maja 2021 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.118.2021.2.MM. W tej ostatniej interpretacji wskazano, że:

(…) art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie opłacał tzw. podatek liniowy, a z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują również, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego)

oraz że

Advertisement

(…) w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej: * w formie spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) – zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, * samodzielnie oraz w formie spółki osobowej – podatkiem liniowym, – pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w ww. formach.

Zatem planując zmiany na przyszły rok, można wziąć pod uwagę również zmianę formy opodatkowania, o której mowa powyżej. Oczywiście wcześniej należy dokonać analizy warunków i możliwości prawnych takiej zmiany.

Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?