Zostańmy w kontakcie

Prawo pracy

Ministerstwo Finansów objaśniło ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe „Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia” ( dalej: Objaśnienia).

Opublikowany

dnia

ulga dla młodych

Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT zwanego „ulgą dla młodych”.

Poznajmy wybrane zagadnienia będące przedmiotem niniejszych Objaśnień.

Jakie zagadnienia zostały objaśnione w tym dokumencie?

W wydanych Objaśnieniach podatkowych została wyjaśniona:

 • istota ulgi dla młodych,
 • sposób w jaki należy ustalić wiek podatnika,
 • rodzaje uzyskiwanych przychodów oraz obliczanie ich limitów, a także
 • odliczenie kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ulga na dzieci,
 • obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
 • sprawy związane ze złożeniem zeznania podatkowego.

Na czym polega ulga dla młodych ?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia,że ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów z:

 • pracy na podstawie umowy o pracę,

 • osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia,
 • odbywania praktyki absolwenckiej,
 • odbywania stażu uczniowskiego,
 • zasiłku macierzyńskiego,

otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie dotyczy przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa PIT (art. 27 ust. 1 ustawy PIT).

 

WAŻNE !

Ulga dla młodych nie ma zastosowania do przychodów młodych osób z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też do przychodów z umów o dzieło.

 

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych ?

„Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów. (-) Powyższe oznacza, że prawo do ulgi dla młodych – przy spełnieniu pozostałych warunków – przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin”

Przykładowo: „Podatnik urodził się 20 sierpnia 1997 r. Czy prawo do ulgi dla młodych posiada do 20 sierpnia 2023 r. czy do 19 sierpnia 2023 r.?

Prawo do ulgi, na zasadach określonych w ustawie PIT, podatnik posiada włącznie do dnia 26. urodzin, czyli w tym przypadku do 20 sierpnia 2023 r.” – wyjaśnia resort finansów.

 

Advertisement

Ile wynosi roczny limit przychodów dla ulgi dla młodych , gdy podatnik korzysta z niektórych ulg podatkowych?

Z wydanych Objaśnień podatkowych z dnia 30 grudnia 2022 r. wynika, że:

Roczny limit przychodów dla ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł. W przypadku, gdy poza ulgą dla młodych, podatnik korzysta z ulgi na powrót, lub z ulgi dla rodzin 4+, w tym również od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny limit przychodów dla wszystkich tych ulg wynosi 85 528 zł.”

 

Co z ulgą na dzieci?

„W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą dla młodych, to nawet w sytuacji gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ww. ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów zwolnionych od podatku w ramach tej ulgi.

Przykład (-): „Przez cały rok podatnik samotnie wychowywał dwoje małoletnich dzieci oraz pracował na umowie o pracę. Od przychodów z pracy podatnik nie płacił podatku, gdyż były one objęte w całości ulgą dla młodych. Płacił natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (około 10 000 zł).

Czy podatnik może wykazać w zeznaniu podatkowym ulgę na dzieci w wysokości 2 224,08 zł (2 x 1 112,04 zł) i otrzymać nadpłatę w tej wysokości?

Odpowiedź: Tak, gdyż w tym przypadku ma zastosowanie mechanizm dodatkowego zwrotu oraz kwota zwrotu w wysokości 2 224,08 zł nie przekracza kwoty składek w wysokości 10 000 zł.” – podaje resort finansów.

Jakie obowiązki ma płatnik PIT wobec osoby, która nie ukończyła 26 lat?

Ulga dla osób, które nie ukończyły 26.roku życia stosowana jest przez płatników PIT (np. pracodawcy, zleceniodawcy) z mocy ustawy. Jak wynika z Objaśnień:

„(-) przychodów tych nie wlicza do podstawy obliczenia zaliczki na podatek. Jedynie w sytuacji, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o pobór zaliczek bez stosowania ulgi dla młodych, to niezależnie od tego, że podatnik spełnia warunki do ulgi dla młodych, płatnik oblicza i pobiera zaliczki na podatek najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymał wniosek”.

Na temat składania wniosku PIT-2 w 2023 r. pisałyśmy w artykule: Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe do nowego formularza PIT- 2 za rok podatkowy 2023

Podstawa prawna: Art. 21 ust. 1 pkt 148 , art. 27 ust. 1 , art. 27f ust. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2022 . 2647).

Źródło: Ministerstwo Finansów: Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. dot. ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia.

Stan prawny na dzień  17 stycznia 2023 r.

Advertisement

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?