Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe do nowego formularza PIT- 2 za rok podatkowy 2023

Wiemy już jakie oświadczenia i wnioski zawiera nowy formularz PIT-2, za rok podatkowy 2023.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało „Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku”. Stanowią one objaśnienia podatkowe do 9 wersji formularza PIT- 2.

Opublikowany

dnia

PIT-2 2023

Nowa wersja PIT-2

Nowa wersja PIT-9 stanowi formularz znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do wersji poprzednich. Z nowości, w ramach tego formularza podatnik może złożyć oświadczenie o wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy też wnioski o stosowanie niektórych ulg (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, czy dla pracujących seniorów).

Formularz ten jest bardzo istotny, od niego zależy bowiem wysokość zaliczek na podatek dochodowy, a w konsekwencji – wysokość wynagrodzenia netto wypłacanego przez płatnika na rzecz podatnika.

Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku.

Wypełniają go zarówno pracownicy, zleceniobiorcy, jak i wykonawcy działający w oparciu o umowę o dzieło.

Jakie konkretnie oświadczenia i wnioski na formularzu PIT- 2 (9) może złożyć podatnik PIT w 2023 r.?

W 2023 r, na    formularzu PIT – 2 (9) podatnik może złożyć :

1) Oświadczenie o stosowaniu albo niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,

2) Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

3) Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów,

4) Wniosek o stosowanie albo niestosowanie ulgi dla młodych,

5) Wniosek o stosowanie albo niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,

Advertisement

6) Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku,

7) Wniosek o niepobieranie zaliczek.

Z jakich części składa się nowy formularz PIT- 2 ?

Resort finansów opublikował nowy formularz PIT- 2 wersja 9. PIT-2 (9) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Formularz składa się on z 11 części. Podatnik wypełnia tylko te części, które dotyczą jej oświadczenia /wniosku.

W części A znajdują się dane identyfikacyjne podatnika. W części B są podawane dane płatnika , któremu składany jest niniejszy formularz.

Część C – wypełnia pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła, który chce skorzystać z pomniejszania miesięcznej zaliczki na podatek PIT.

Część D – wypełnia pracownik , który chce skorzystać z    pomniejszania miesięcznej zaliczki na podatek PIT i składa je organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

Część E – wypełnia osoba, która zamierza opodatkować dochody za rok podatkowy wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Część F – wypełnia pracownik, który oświadcza, że spełnia warunki do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż jego miejsce zamieszkania (stałego lub czasowego) znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Część G – wypełniają osoby, które chcą skorzystać z ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT,    ulgi dla rodzin 4+ (w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT), ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT).

Advertisement

Część H – wypełnia osoba poniżej 26 roku życia, która rezygnuje z ulgi dla młodych lub z pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Część I – wypełnia osoba, która wykonuje pracę twórczą z przeniesieniem praw własności i przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie chce stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Część J – wypełnia osoba, która nie chce pobierania zaliczek , ponieważ przewiduje, że uzyskane przez nią dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w tym roku kwoty 30 000 zł (kwota wolna od podatku).

Część K – wypełnia podatnik. Podaje datę sporządzenia PIT-2 i formularz czytelnie własnoręcznie podpisuje.

ISTOTNE!

„Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego. Zgodnie z generalną zasadą płatnik ma obowiązek uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu).

Więcej czasu na realizację oświadczenia lub wniosku złożonego przez podatnika ma organ rentowy. W tym przypadku obowiązek uwzględnienia oświadczenia lub wniosku podatnika powstaje najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organ rentowy je otrzymał” – wyjaśnia    resort finansów.

Źródło:

  1. Ministerstwo Finansów: Formularz PIT- 2 (9) Oświadczenia/wnioski    podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

  2. Ministerstwo Finansów : Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. dot. oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku.

Stan prawny na dzień 11 stycznia 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?