Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Certyfikat rezydencji podatkowej – jaka jest dopuszczalna forma?

W przypadku niektórych płatności dokonywanych przez polskich rezydentów podatkowych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP może być konieczne pobranie, tzw. podatku u źródła. Może to mieć miejsce w przypadku wypłaty np. odsetek, przychodów z praw autorskich, usług doradczych, księgowych czy usług prawnych. Polskie przepisy podatkowe przewidują, że w takich przypadkach pobiera się na terenie RP podatek u źródła (tj. przy wypłacie) wg stawki 10% lub 20%. Po co jest potrzebny certyfikat rezydencji podatkowej i jaka jest jego forma?

Opublikowany

dnia

certyfikat rezydencji podatkowej Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Ważne jest jednak, że ww. regulacje trzeba stosować z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem jeśli RP jest stroną takiej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, wówczas możliwe jest zastosowanie takiej stawki podatkowej jaka jest przewidziana w takiej umowie lub też nawet zwolnienia od opodatkowania.

Po co potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej

I tutaj pojawia się wątek certyfikatu rezydencji podatkowej. Otóż zgodnie z naszymi przepisami podatkowymi certyfikat rezydencji podatkowej stanowi

zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Polski rezydent podatkowy jako płatnik może zatem nie pobierać zryczałtowanego podatku w Polsce w ogóle bądź też może go pobrać w niższej stawce, jednakże jest to możliwe tylko pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania, siedziby podatnika, będącego odbiorcą płatności, właśnie na podstawie uzyskanego od niego certyfikatu rezydencji.

Jaka forma certyfikatu rezydencji podatkowej

Zaznaczyć należy, że przez bardzo dług okres czasu polskie organy podatkowe wymagały aby certyfikat rezydencji podatkowej miał formę oryginalnego dokumentu pisemnego, względnie dokumentu potwierdzonego za zgodność przez notariusza.

Sęk jednak w tym że władze administracyjne niektórych państw w ogóle nie przewidywały takiej formy dla certyfikatu. Z drugiej też strony z naszych ustaw podatkowych także nie wynikała żadna bezwzględna forma dla ważności czy skuteczności certyfikatów rezydencji podatkowej.

Obecnie na szczęście organy podatkowe zdają się liberalizować swoje stanowisko. Np. w interpretacji z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2018.1.BG – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, który wskazał, że:

  • ani w definicji certyfikatu rezydencji zawartej w art. 4a pkt 12 updop, ani w innych przepisach ustaw podatkowych ustawodawca nie określił formy, w jakiej certyfikat rezydencji powinien być wydany, czy też dostarczony. Przepisy updop wymagają jedynie, aby certyfikat rezydencji był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta,

  • jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z tego wniosek, że także certyfikat rezydencji w formie elektronicznej (pdf) może definiować miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika na rzecz którego dokonywana jest wypłata określonych w ustawach o podatkach dochodowych świadczeń.

Dysponując zatem takim dokumentem będziesz zwolniony z odpowiedzialności jaką ponosisz jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wypłaty kwot dla których przewidziany jest podatek u źródła.

 

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?