Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Ulga na robotyzację – nie zawsze zakupiona maszyna będzie robotem przemysłowym (1)

W artykule przedstawiamy wyjaśnienia przez organ skarbowy wątpliwości podatników dotyczących ulgi na robotyzację.

Opublikowany

dnia

Ulga na robotyzację

Przypomnijmy …

Ulga na robotyzację jest adresowana do firm, które w celu automatyzacji procesu produkcji  zakupiły i zainstalowały roboty przemysłowe. Została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego na okres pięciu  lat czyli obejmuje wydatki poniesione na robotyzację w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., a także uzupełnia istniejącą już ulgę badawczo – rozwojową (ulga B+R).

Zobacz:

Poznaj  e- book: „Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe”

ulga B+R

Regulację prawną ulgi na robotyzację zawiera art. 52jb ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz art. 38eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

W ramach ulgi na robotyzację preferencją podatkową objęte są  wydatki (koszty kwalifikowane) podane w art. 52jb ust. 2 ustawy o PIT (analogicznie  art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT). Stanowią one katalog zamknięty.

Będą to m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych.

Sprawdź: Nowy Ład: Pakiet innowacyjny dla firm – co zawiera

Robot  przemysłowy – definicja ustawowa

W świetle art. 52jb ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT robot przemysłowy jest to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która :

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,

Advertisement

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

 

Jakie  roboty podlegają uldze na robotyzację?

Zakupiona maszyna będzie robotem przemysłowym, wtedy gdy znajdzie zastosowane w procesie produkcyjnym czyli w przemyśle. Zgodnie z kierunkiem interpretacyjnym „przez przemysł rozumie się najczęściej działalność polegającą na wytwarzaniu na dużą skalę różnego rodzaju produktów (towarów)”- tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2023 r. (sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.756.2022.1.AR).

 

Poznajmy stanowisko organu skarbowego

Przykłady z interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego:

Przykład 1:

Spółka z o.o. produkująca akcesoria dla niemowląt w tym w zakresie karmienia, opieki, pielęgnacji, zabawy i bezpieczeństwa „planuje nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej zautomatyzowanej linii do nacinania i testowania elementów silikonowych. (-) Wydatki na robotyzację w Spółce obejmować będą koszty nabycia:

a) fabrycznie nowych środków trwałych składających się na Linię do nacinania smoczków do karmienia, w tym ich dostarczenie i montaż;

b) systemów informatycznych integralnych z cyklem produkcyjnym Spółki pozwalającym na uruchomienie i zautomatyzowanie Linii do nacinania smoczków do karmienia;

c) usług szkoleniowych dotyczących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na Linię do nacinania smoczków do karmienia”

Advertisement

W interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2023 r.(sygn.: 0114-KDIP2-1.4010.154.2022.2.OK) Dyr. KIS wyraził następujące stanowisko:

„Państwa wątpliwości wiążą się z ustaleniem, czy wydatki na nabycie Linii do nacinania smoczków do karmienia będą stanowić koszty poniesione na robotyzację (-).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że poniesione przez Państwa, wydatki na nabycie robota przemysłowego (Linii do nacinania smoczków do karmienia) wraz z osprzętem, który będzie wypełniał definicję robota przemysłowego z art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a updop – będą stanowić koszty poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 1 i nast. updop.”

 

Przykład 2:

„Spółka jest przedsiębiorstwem zajmującym się opracowaniem, wytwarzaniem, wprowadzaniem na rynek oraz dystrybucją produktów oraz systemów dla budownictwa i wentylacji. (-) Robot wykorzystywany jest w procesach produkcyjnych prowadzonych w zakładach Wnioskodawcy w zakresie wewnętrznego transportu surowców używanych do produkcji oraz transportu wyrobów gotowych. Robot dostarcza surowiec oraz półprodukty z pośredniego miejsca na produkcji na stanowiska robocze. Robot stanowi integralny element procesu produkcyjnego odpowiadający za przepływ materiałów i surowców w cyklu produkcyjnym. Stąd też „należy stwierdzić, że ww. Robot wykorzystywany przez Spółkę w procesie produkcji spełnia definicję robota przemysłowego, zawartą w art. 38eb ust. 3 u.p.d.o.p.”

Tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wydana w dniu 30 września 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.415.2022.2.AR).

Przykład 3:

„Spółka zawarła Umowę dostawy, montażu i uruchomienia Stanowiska do paletyzacji na które składa się robot przemysłowy wraz z wymienionym we wniosku osprzętem niezbędnym dla jego funkcjonowania i spełnienia roli automatycznej paletyzacji towaru. Osprzęt klasyfikuje się do kategorii maszyn i urządzeń peryferyjnych do robota przemysłowego oraz do kategorii maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotem przemysłowym, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. (-) Całość stanowiska jest połączona z ogólnym systemem usprawniającym procesy produkcyjne Spółki. Urządzenie posiada automatyczne sterowanie, programowanie, monitorowanie i diagnozowanie za pomocą panelu HMI”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 sierpnia 2022 r. (sygn.:0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP) Dyrektor  KIS zgodził się z wnioskodawcą, że:

„wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji Stanowiska do paletyzacji spełniają kryteria kosztów poniesionych na robotyzację. Zatem „poniesione przez Wnioskodawcę, uzyskującego przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, wydatki na nabycie robota przemysłowego wraz z osprzętem, który będzie wypełniał definicję robota przemysłowego (-) będą stanowić koszty poniesione na robotyzację (-)”.

Podsumujmy…

Z ulgi na robotyzację skorzystają tylko te przedsiębiorstwa, które poniosły wydatki na zakup fabrycznie nowego robota  spełniającego  ustawową definicję robota przemysłowego. Zgodnie z aktualnym kierunkiem interpretacyjnym: „za robota przemysłowego uznaje się taką maszynę, która powinna mieć zastosowanie przemysłowe. (-) W przypadku ulgi na robotyzację pojęcia »przemysł« oraz »zastosowania przemysłowe« powinny być rozumiane wyłącznie jako zastosowanie w przemyśle rozumianym jako ścisła produkcja (wytwarzanie) towarów (-)” – tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2023 r. (sygn.: 0114-KDIP2-1.4010.235.2022.1.KW).

Dla pewności podatnik PIT lub CIT zainteresowany skorzystaniem z ulgi robotyzacyjnej powinien wystąpić do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie własnej.

Podstawa prawna:

Stan prawny na dzień 12 kwietnia 2023 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?