Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Przedłużenie terminu na zakup kasy fiskalnej online – czy jest możliwe?

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła obowiązkowa wymiana dotychczasowych kas rejestrujących na kasy online [1] przez przedsiębiorców wybranych branż. Dotyczy to podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Opublikowany

dnia

przedłużenie terminu na zakup kasy fiskalnej Prawo dla księgowych

Od 1 lipca 2021 r. dołączą do nich przedsiębiorcy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu [2].

Podatnicy, którzy w terminach ustawowych rozpoczęli lub rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online mogą skorzystać z ulgi podatkowej na jej zakup.

Pisałyśmy o tym w artykułach:

Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ją posiadać

Ulga podatkowa na zakup kasy fiskalnej online

Podatnik spóźnił się z zakupem kasy fiskalnej online – co wtedy?

W przypadku, gdy podatnik w terminie ustawowym nie zacznie ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej online, ponieważ nie zdążył na czas dokonać jej zakupu i fiskalizacji, wtedy nie będzie mógł skorzystać z przysługującej mu ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej online.

Przykład z interpretacji indywidualnej

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik miał obowiązek ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej online. Kasę online zakupił w dniu 7 stycznia 2021 r, natomiast jej fiskalizacja [3] miała miejsce w następnym dniu. Wnioskodawca zapytał organ skarbowy, czy może skorzystać z ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej mimo, iż nie miał jej od 1 stycznia 2021?

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS) wydanej w dniu 30 kwietnia 2021 r. Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił: „Zgodnie z przepisami, dzień 1 stycznia 2021 r. był datą graniczną, od której Wnioskodawca miał obowiązek ewidencjonować swoją sprzedaż na kasie on-line, i na ten dzień powinien mieć taką kasę ufiskalnioną, aby móc skorzystać z prawa do ulgi.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Advertisement

Fakt, że Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r. nie mógł wynajmować pokoi pozostaje bez wpływu na wyznaczony przepisami termin obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie on-line.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie dokonał ufiskalnienia kasy on-line w terminie do 1 stycznia 2021 r., nie zwrócił się też do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o indywidualne rozstrzygnięcie w tej sprawie, to nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line”.

Wniosek o przedłużenie terminu na zakup kasy rejestrującej online – co powinien zawierać?

W świetle art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej podatnik może składać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosek o przedłużenie terminu na zakup kasy fiskalnej online. Niniejszy wniosek powinien zawierać:

1)       miejsce i datę jego sporządzenia,

2)       oznaczenie wnioskodawcy,

3)       oznaczenie naczelnika urzędu skarbowego (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w …   ., ul ……….. ),

4)       tytuł wniosku: Wniosek o przedłużenie terminu na zakup kasy rejestrującej online

5)       treść wniosku,

6)       podpis wnioskodawcy,

7)       załączniki (np. wyciągi bankowe ).

Advertisement

Przykładowo w treści wniosku można powołać się na trwający okres pandemii i związane z tym ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ponoszone wydatki na działalność firmy w czasie pandemii, spadek dochodów firmy, sytuacja życiowa (np. choroba).

Podatnik powinien także ująć w ww. wniosku realny termin, w jakim może zakupić kasę fiskalną online i tym samym wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Ważne!

Przedłużenie terminu na zakup kasy online dotyczy ustawowego terminu, który jeszcze nie upłynął. Oznacza to, że do końca czerwca br. niniejsze wnioski mogą składać przedsiębiorcy mający obowiązek stosowania w swoich firmach kas rejestrujących online od 1 lipca 2021 r.

 „Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania” – informuje Ministerstwo Finansów [4].

Podstawa prawna:

Art. 48 § 1 art. 139 § 1 i 2 Dz.U.2020.0.1325 – Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325)

Objaśnienie:

[1] Art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

[2] Par. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020.1059).

[3] Zgodnie z definicją zawartą par. 2 pkt 4 lit.a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816) przez fiskalizację w przypadku kas online rozumie się „jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji”.

Advertisement

[4] Ministerstwo Finansów  – https://www.gov.pl/web/finanse/urzad-skarbowy-moze-przedluzyc-termin-na-zakup-kasy-online (dostęp w dniu 16 czerwca 2021 r.).

Stan prawny na dzień 16 czerwca 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?