Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Korekta JPK_VAT 2020 wraz z «czynnym żalem» podatnika – kiedy jest konieczna

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Do dnia 25 listopada 2020 r. czynni podatnicy VAT musieli go po raz pierwszy wysłać do „swojego” urzędu skarbowego w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML.

Opublikowany

dnia

korekta JPK Prawo dla księgowych

O nowym JPK_VAT pisaliśmy o tym w artykule:

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Plik JPK_VAT z deklaracją może zawierać błędy

W przesyłanym pliku JPK_VAT mogą wystąpić błędy, które w pierwszej kolejności podatnik powinien sam skorygować.

Z art. 109 ust. 3e  ustawy o VAT wynika, że w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji – podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji.

Czy konieczne jest złożenie korekty części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wraz z «czynnym żalem» podatnika?

W przypadku, gdy podatnik dokonał korekty części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją powinien wraz ze skorygowaną częścią pliku złożyć tzw. «czynny żal». Jest to zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego [1]. Jego złożenie pozwoli uniknąć sankcji karnych skarbowych.

W jaki sposób podatnik może przesłać «czynny żal»

Podatnik może przesłać „czynny żal” pisemnie lub elektronicznie albo ustnie do protokołu.  Wysyłane przez internet zawiadomienie o «czynnym żalu»  „(..) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy” (art. 16 par. 4 K.k.s.).

Zobacz:

„Czynny żal” 2020 – w jaki sposób podatnik może go złożyć (aktualizacja)

Część ewidencyjna nowego JPK_VAT z deklaracją jest księgą podatkową

Z dyspozycji art. 53 par. 21 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego  (K.k.s. ) wynika, że ewidencja  jest księgą podatkową. W art. 61a par. 1 K.k.s. ustawodawca wprowadził kary grzywny do 240 stawek dziennych [2] za nieprzesłanie księgi właściwemu organowi podatkowemu lub przesłanie księgi nierzetelnej. Niniejszy przepis narusza podatnik, który przesyła do urzędu skarbowego plik zawierający korektę części ewidencyjnej  JPK_VAT z deklaracją.

Advertisement

Przykład:

W dniu 23 listopada 2020 r. podatnik złożył JPK_V7M za październik 2020 roku. Dnia 26 listopada 2020 roku przeglądając dokumenty zauważył błąd w części ewidencyjnej powyższego pliku.  Przedsiębiorca nie oznaczył transakcji podlegającej  obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności kodem literowym „MPP”. W tej sytuacji powinien niezwłocznie złożyć korektę JPK_V7M  w części ewidencyjnej wraz z dołączonym do niej «czynnym żalem».

Przykładowy wzór zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (bez oznaczeń stron):

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego. W przesłanym w dniu 23 listopada 2020 r. JPK_V7M za październik 2020 roku nie oznaczyłem transakcji podlegającej obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, kodem  literowym „MPP” .

Popełniony błąd wynikał z nieznajomości przeze mnie treści Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Oświadczam również, że przy popełnieniu niniejszego czynu nie współdziałałem z innymi osobami.

Korektę części ewidencyjnej za październik 2020 r. składam w dniu 26 listopada 2020 r.

Niniejszym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji karnych skarbowych z art. 61a par. 1 Kodeksu karnego skarbowego.

……………. (podpis podatnika)

Czy korektę części deklaracyjnej nowego JPK_VAT  należy złożyć razem z «czynnym żalem»?

Razem z korektą części deklaracyjnej nowego JPK_VAT  nie trzeba składać zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. W świetle art. 16a K.k.s. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Advertisement

Możliwe zmiany

Zgodnie z dostępnymi informacjami Ministerstwo Finansów przygotowało projekt przewidujący, że jeśli dany przedsiębiorca znajdzie błąd w pliku JPK_V7 i dokona korekty, to nie będzie musiał składać przy tym czynnego żalu. O losach ww. rozporządzenia będziemy informować na bieżąco.

Podstawa prawna:

Art. 16 par. 1- 2 i par. 4 , art. 16a, art. 23 , art. 53 par. 21 pkt 3, art. 61a par. 1  Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. 2020.19)

Objaśnienie:

[1] Instytucję tzw. «czynnego żalu» reguluje art. 16 Kodeksu karnego skarbowego

[2] Regulacje prawną stawek dziennych zawiera art. 23 Kodeksu karnego skarbowego

Stan prawny na dzień 14 czerwca 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?