Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Interpretacja ogólna MF – umowa deweloperska a wydatki na własne cele mieszkaniowe

W dniu 2 września 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) wydał interpretację ogólną Nr DD2.8202.1.2021 w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej.

Opublikowany

dnia

umowa deweloperska

W interpretacji tej chodzi o temat przeznaczenia przez podatników środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt  8  lit.  a–c ustawy PIT) na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od ich odpłatnego zbycia.

Niniejsza interpretacja uwzględnia stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r., przy czym podatnicy, którzy w roku 2018 uzyskali przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego mogą ze względu na pandemię COVID-19 przeznaczyć go na własne cele mieszkaniowe do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wynika to z Rozporządzenia MFFiPR z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz. U. 2020.2368).

Pisałyśmy o tym tutaj:

Umowa deweloperska a wydatki na cele mieszkaniowe – co stwierdził Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej?

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stwierdził, że przeznaczenie przychodu „w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, w  brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku, na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej określonej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dotyczącej lokalu mieszkalnego, stanowią wydatki poniesione na budowę własnego lokalu mieszkalnego (…). (…) W rozumieniu  art.  21  ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT, wydatkami na budowę własnego budynku mieszkalnego lub  lokalu mieszkalnego są również wydatki na wykończenie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponoszone po ich odbiorze technicznym, kiedy budynek lub lokal jest już w posiadaniu podatnika jako nabywcy z umowy deweloperskiej. (…) Prawo do zwolnienia nie jest warunkowane obowiązkiem definitywnego nabycia ich własności w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku”.

Interpretacja ogólna wskazuje zatem, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. do zastosowania ulgi mieszkaniowej wystarczyło podpisanie umowy deweloperskiej oraz wydanie pieniędzy na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. Nie musiało natomiast dojść do ostatecznego przeniesienia własności.

Umowa deweloperska a wydatki na cele mieszkaniowe – sytuacja po 1 stycznia 2019 r.

Natomiast w obecnym stanie prawnym samo zawarcie umowy deweloperskiej oraz dokonanie na jej podstawie wydatków nie uprawniają do ulgi mieszkaniowej. Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został bowiem dodany art. 21 ust. 25a zgodnie z którym wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Powyższe oznacza, że w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej w okresie trzech lat od odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego podatnik musi nabyć nową nieruchomość lub prawo majątkowe. Podpisanie umowy deweloperskiej nie jest tutaj wystarczające, musi nastąpić notarialne ustanowienie odrębnej własność lokalu lub przeniesienie własności nieruchomości na podatnika. W przeciwnym przypadku podatnik nie skorzysta z ulgi mieszkaniowej.

Temat powiązany:

Interpretacja ogólna MFFiPR z dnia 2 września 2021 r. Nr DD2.8202.1.2021 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 września 2021 r. pod poz. 133 – ZOBACZ

Źródło: Interpretacja ogólna w/s stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT – https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/interpretacja-ogolna-zwolnienie-z-art-21-ust-1-pkt-131-ustawy-pit/

Advertisement

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?