Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Problem VAT od wynajmu lokali mieszkalnych wyjaśniony – nowa interpretacja ogólna

W dniu 8 października 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Jak się okazuje nie zawsze wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe będzie czynnością zwolnioną z VAT.

Opublikowany

dnia

VAT od wynajmu

O czym mówi interpretacja

Nowa interpretacja ogólna MF dotyczy zakresu zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.

Warto jednak zaznaczyć, że owe zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, gdzie zastosowanie znajduje stawka 8% VAT (art. 43 ust. 20 ustawy o VAT).

Warunki zwolnienia z podatku VAT usług wynajmu lokalu mieszkalnego

Aby móc zastosować zwolnienie od podatku VAT z tytułu wynajmu/wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalny spełnić należy następujące warunki:

 • wynajmowana lub dzierżawiona nieruchomość musi mieć charakter mieszkalny,
 • wynajem lub dzierżawa dokonywane są na własny rachunek,
 • wynajem lub dzierżawa dokonywane są wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

Najistotniejszy z punktu widzenia podatnika jest z pewnością punkt ostatni zakładający, iż zwolnienie od podatku VAT przysługuje jedynie podmiotom, które wydzierżawiają swoje nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przypadków, w których wynajmujący wynajmuje taki lokal mieszkalny nie na rzecz osób fizycznych, które będą w tym lokalu mieszkały, ale na rzecz przedsiębiorcy, którego celem będzie dalszy podnajem takiego lokalu mieszkalnego na rzecz osób trzecich w celu zaspokojenia ich własnych potrzeb mieszkaniowych (w tym np. niekiedy celów mieszkaniowych pracowników najemcy).

Jakie były stanowiska sądów administracyjnych oraz organów podatkowych  

Stanowiska w ww. zakresie były zróżnicowane. Zgodnie z jedną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, na którą powołał się MF w omawianej interpretacji ogólnej wyrażoną np. z wyroku NSA z dnia 9 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1012/12) ww. wynajem powinien polegać opodatkowaniu wg stawki podstawowej. Zgodnie z ww. wyrokiem:

 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm., dalej „u.p.t.u.”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., nie korzysta ze zwolnienia od podatku usługa najmu na rzecz podmiotu gospodarczego, który nie będąc konsumentem zaspokajającym – w oparciu o tę usługę – własne potrzeby mieszkaniowe, prowadzi wykorzystując najmowany lokal własną działalność gospodarczą w formie wynajmu na cele mieszkaniowe.

Zgodnie natomiast z inną linią, prezentowaną w ostatnim czasie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynajem np. lokali mieszkalnych podmiotom gospodarczym w celu zakwaterowanie pracowników najemcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jako przykład można podać interpretację z dnia z 1 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.314.2019.2.KOM), z 15 lipca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.327.2019.1.IK).

Jakie ostatecznie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 8 października 2021 r.

W interpretacji tej MF wskazał ostatecznie, że:

Podsumowując, usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego). Zwolnieniem od podatku jest natomiast objęta usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Tym samym MF uznał, że wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy najemcy (z wyłączeniem sytuacji, w której takim najemcą jest społeczna agencja wynajmu) podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT tj. stawką 23%. Taki najemca – przedsiębiorca nie realizuje w ww. lokalu mieszkalnym własnego celu mieszkaniowego, czego wymaga art. 43 ust. 1 pkt. 36) Ustawy o VAT. Tym samym ww. usługa wynajmu lokalu mieszkalnego nie może być traktowana jako zwolniona z VAT.

Co dalej?

Jeśli chodzi o wynajmujących, którzy do tej pory stosowali się do linii interpretacyjnej organów podatkowych to skoro MF odniósł się w treści interpretacji do tzw. utrwalonej linii praktyki  interpretacyjnej, to osoby te co do dotychczasowych rozliczeń powinny być chronione. Natomiast na przyszłość winny rozważyć zastosowanie się do interpretacji ogólnej MF.

Advertisement

Źródło: Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.1.2021

Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?