Tag: zwolnienie z ZUS

łączenie pomocy Prawo dla księgowych

Świadczenia z Tarczy antykryzysowej – łączenie różnych form pomocy

Najpierw Tarcza 1 a potem Tarcza Antykryzysowa 2 wprowadziły różne sposoby wsparcia przedsiębiorców w formie możliwości dofinansowania składek na ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń, pożyczek, świadczenia postojowego itp. Po pierwszym okresie chaosu przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać na tym czy skorzystanie z jednej formy pomocy nie wyklucza skorzystania z innej.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRACA, | Data: .

Tarcza antykryzysowa 2 Prawo dla księgowych

Tarcza antykryzysowa 2 – jakie zmiany dla przedsiębiorców

Tzw. tarcza antykryzysowa 1 obowiązująca od 1.04.2020 r. wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskami o określone formy dofinansowania (np. zwolnienie z ZUS, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, postojowe). Obecnie do ww. ustawy wprowadzone zostały pewne zmiany. Na czym polegają te zmiany i od jakiej daty mają zastosowanie.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

dofinasowanie do wynagrodzeń Małgorzata Gach

Zwolnienie ze składek ZUS a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP lub WUP

Specustawa (Tarcza antykryzysowa 1) przewiduje różne formuły takiego czy innego wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Nie do końca jednak wprowadzone przepisy są jasne i przejrzyste. Ustawa przewiduje np. możliwość zwolnienia pracowników z ZUS a jednocześnie daje możliwość dofinansowania do wynagrodzeń oraz do składek ZUS. Czy i jakie są relacje ww. przepisów.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

tarcza antykryzysowa Małgorzata Gach

Tarcza antykryzysowa stała się prawem

Ostatni czas dla księgowych i dyrektorów finansowych to czas pełen stresów, ciągłych pytań od klientów w zakresie ciągle zmieniających się założeń tarczy antykryzysowej i niepewności co do sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych, gdzie kluczową datę stanowił 31 marca 2020 r. Pytanie czy faktycznie nie można było inaczej zaplanować procesu ustawodawczego w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej. Tym niemniej jest tu już ustawa obowiązująca.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .