Tag: zaległość podatkowa

żaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej Małgorzata Gach

Zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej

Na podstawie ustawy zmieniającej Ordynację podatkową z dnia 27.10.2017 opubl. w Dz. U. z 2017 r. poz. 2169, od końca grudnia 2017 r. możesz już wystąpić do organu podatkowego o potwierdzenie, czy Twój kontrahent złożył lub nie złożył deklarację lub inny dokument, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; ujął lub nie ujął w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; zalega lub nie zalega w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .