Zostańmy w kontakcie

Artykuły zewnętrzne

JPK_V7 od 2022 roku bez czynnego żalu

Od 1 października 2020 roku wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT obowiązuje nowa forma składania jednolitego pliku kontrolnego wraz z deklaracją znana jako JPK_V7. Formularz ten musi być wysyłany w odpowiednim terminie do właściwego urzędu skarbowego. Możliwe jednak, że z ważnych powodów podatnik nie będzie mógł wysłać go na czas lub popełni błąd przy jego wypełnianiu. Czy w tym przypadku konieczne jest złożenie tzw. „czynnego żalu”?

Opublikowany

dnia

JPK_V7 bez czynnego żalu

Artykuł zewnętrzny

Czym jest czynny żal

Pojęcie czynnego żalu reguluje art. 16 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2427, dalej: „K.k.s.”). Jest to oświadczenie przedsiębiorcy o naruszeniu przez niego określonych przepisów podatkowych, które przesyła się do urzędu skarbowego. Dzięki temu uniknąć można kary związanej z popełnieniem tzw. „czynu zabronionego”.  Co ważne, z czynnego żalu skorzystać można jedynie wtedy, gdy urząd skarbowy nie wie jeszcze o popełnionym przestępstwie i nie wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień.

Czynny żal a JPK_V7

Plik JPK_V7 składa się co do zasady z dwóch części – ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. W momencie, gdy przesłany przez podatnika plik JPK_V7 zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, jak również gdy dane zawarte w owym formularzu uległy zmianie, powinien on złożyć korektę tego dokumentu. Zgodnie z art. 109 ust. 3e ustawy o VAT (tj. Dz.U. 2022 poz. 196) ma on na to 14 dni liczonych od dnia stwierdzenia błędów.

Przepisy obowiązujące do końca zeszłego roku wymagały, aby podatnik, który złożył korektę pliku JPK_V7 w jego części ewidencyjnej dołączył do niej także czynny żal (w celu uniknięcia kary). Podobnie było w momencie, gdy korekta obejmowała zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Z kolei w przypadku korekty jedynie części deklaracyjnej złożenie czynnego żalu nie było wymagane. O szczegółach składania korekty wraz z czynnym żalem pisaliśmy w artykule Czynny żal w JPK-V7”.

Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Początek roku 2022 przyniósł ze sobą wprowadzenie wielu rewolucyjnych zmian związanych z Nowym Ładem, także w zakresie K.k.s. Zmianie uległ m. in. art. 61a Kodeksu:

„§1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.”

Za wspomnianą w przepisie „księgę” uznaje się każdą ewidencję, do której prowadzenia zobowiązany jest podatnik, w tym również część ewidencyjną pliku JPK_V7.

Zgodnie z powyższym, od 1 stycznia 2022 roku nie ponosi się odpowiedzialności karnej nie tylko po złożeniu korekty części deklaracyjnej JPK_V7, ale również po złożeniu korekty części ewidencyjnej. Nie istnieje już więc potrzeba, aby do składanej korekty dołączać czynny żal.

Warto jednak pamiętać, że warunkiem uznania korekty za skuteczną jest złożenie jej przed wszczęciem przez organ postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?