Tag: czy prokurent odpowiada za zobowiązania spółki