Tag: wkłąd niepieniężny

Aport przedsiębiorstwa do spółki Małgorzata Gach Prawo dla księgowych

Aport przedsiębiorstwa przedsiębiorcy do spółki – alternatywa wobec przekształcenia

Kilka artykułów na moim blogu było poświęconych przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową. Dla wielu jednak przedsiębiorców jest to rozwiązanie zbyt rozciągnięte w czasie, czasami też potrzebna im prostsza metoda uwzględniając oczywiście też pewne minusy tego rodzaju transformacji. Aport przedsiębiorstwa do spółki może stanowić taką alternatywę.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

konwersja pożyczki na udziały Małgorzata Gach

Uważaj na konwersję pożyczki na udziały

Niejednokrotnie w toku działalności spółki pojawia się potrzeba dokapitalizowania działalności. Możliwości w tym zakresie jest wiele (np. dopłaty w spółce z o.o., kredyt, emisja obligacji, wejście do spółki nowego inwestora), ale bardzo często odbywa się to na zasadzie prostego udzielenia spółce pożyczki przez wspólnika. W pewnym jednak momencie, o ile pożyczek tych nie uda się wcześniej spłacić pojawić się może problem. Za dużo zobowiązań a za niski kapitał zakładowy. Może by zatem zamienić – skonwertować te zobowiązania na kapitał?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .