Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

W 2021 roku obowiązują wyższe grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł brutto. W związku z podwyżką płacy minimalnej wzrosły także kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Opublikowany

dnia

grzywna przestępstwo skarbowe Prawo dla księgowych

Czym jest przestępstwo skarbowe, a czym wykroczenie skarbowe?

W art. 53 § 2-3 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) ustawodawca definiuje  przestępstwo skarbowe jako czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Natomiast wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2021 r. będzie to kwota do 14.000 zł (5x 2.800 zł).

Kto oprócz podatnika odpowiada za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego?

Za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego odpowiada podatnik, a  „także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej” (art. 9 § 3 K.k.s. ). Będzie nim przykładowo osoba prowadząca księgowość przedsiębiorcy.

Stawka dzienna 2021  – regulacja prawna

Regulacje prawną ustalenia wymiaru grzywny w „stawce dziennej” zawiera art. 23 § 1- 2 K.k.s.:

 • §1. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720.
 • § 2. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

Wysokość stawki dziennej za każdym razem ustalana jest przez sąd.  Zależy ona od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, a także dochodów podatnika (przedsiębiorca), jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (art. 23 § 3 K.k.s.).

Grzywna za przestępstwo skarbowe w roku 2021 – zestawienie

 1. Minimalna stawka dzienna93,33 zł [1/30 płacy minimalnej (2.800 : 30)]
 2. Maksymalna stawka dziennado 37.332,00 zł [minimalna stawka dzienna x 400 stawek]
 3. Minimalna kara grzywny od 933,30 zł [minimalna stawka dzienna x 10 stawek]
 4. Maksymalna kara grzywnydo 26.879.040 zł [maksymalna stawka dzienna x 720 stawek]
 5. Maksymalna kara grzywnynakaz karnydo 7.466,40zł [maksymalna stawka dzienna x 200 stawek].

Grzywna za wykroczenie skarbowe 2021 – ile wynosi do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określona kwotowo i została uregulowana w art. 48 par. 1- 2 K.k.s.  Na podstawie art. 48 par. 1 K.k.s. kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Natomiast z art. 48 par. 2 mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

WAŻNE!

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. kara grzywny może być wymierzona mandatem karnym nałożonym np. przez organ podatkowy w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Będzie to  kwota od 280 zł do 5.600 zł (2 x 2.800 zł).

Zmienia się maksymalna wysokość kary grzywny

Od 1 maja br. podniesiona zostaje maksymalna wysokość kary grzywny za wykroczenie skarbowe nakładana jako mandat karny. W dniu 15 kwietnia 2021 r. Dzienniku Ustaw pod pozycją 694 została opublikowana  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa od 1 maja  br zmienia treść art. 48 par. 2 K.k.s..: „Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia”.

Co na to Ministerstwo Finansów?

Odpowiadając na interpelację poselską nr 21521 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie drastycznego podwyższenia grzywny za wykroczenia skarbowe  Ministerstwo Finansów przedstawiło następujące stanowisko: „Zmiana art. 48 § 2 Kks przewiduje podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego, do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (…) Zmiana taka będzie służyć znacznemu przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego”.

Źródło:

Art. 5 pkt 5  Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.694)

Sejm RP : http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=21521

Podstawa prawna:

Advertisement

Art. 9 § 3, art. 23, art. 47§ 1, art. 48 § 1-2 , art. 53 § 3 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U.2020.19)

Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2021 roku

Wanda Książek 

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?