Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowa odsłona ulgi na zabytki

Nowy Ład wywołał od 1 stycznia 2022 r istną rewolucję w wielu dziedzinach życia. Nie chodzi tylko o składkę zdrowotną, ulgę dla klasy średniej czy chaos związany z zaliczkami na podatek dochodowy od wynagrodzeń czy zleceń. Zmiany wiązały się np. wprowadzeniem niektórych dość dyskusyjnych ulg. Jedną z nich była tzw. ulga na zabytki

Opublikowany

dnia

ulga na zabytki

Ulga na zabytki – na czym polega?

Ulga na zabytki umożliwia podatnikom – osobom fizycznym – zarówno przedsiębiorcom jak i nie-przedsiębiorcom pomniejszenie dochodu do opodatkowania o określone wydatki, związane właśnie z obiektami zabytkowymi.

 

Ulga na zabytki – wpłaty na fundusz remontowy

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków mogą odliczyć m.in. 50% faktycznie dokonanych wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Podatnik musi posiadać odpowiednie dowody potwierdzające te wpłaty wynikające np. z wyciągów bankowych lub też musi uzyskać zaświadczenie o wysokości wpłat wystawione przez wspólnotę lub spółdzielnię.

 

Ulga na zabytki – odliczenie wydatków na prace konserwatorskie czy remontowe

W zakresie zabytków nieruchomych w roku 2022 możliwe jest również odliczenie 50% wydatków na roboty remontowe, prace konserwatorskie, czy restauratorskie, pod warunkiem jednakże i w oparciu o posiadane przez podatnika pozwolenia konserwatora na prowadzenie określonych prac lub zaleceń konserwatorskich w zakresie zabytków gminnych. Podstawą rozliczenia mogą być wyłącznie faktury VAT wystawione przez podatników VAT nie korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Rozliczeniu nie podlegają prace „nadmiarowe” przekraczające zakres nakazanych prac.

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana regulacji w tym zakresie i warunkiem odliczenia dodatkowym będzie uzyskanie zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie zalecanych prac zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie tych prac. Odliczane kwoty będą w dalszym ciągu musiały być ujęte w fakturach VAT wystawianych przez czynnych podatników VAT. Odliczenie może najwcześniej nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia konserwatora o wykonaniu prac.

 

Ulga na zabytki – nabycie obiektu zabytkowego   

Do 31.12.2022 r. obowiązuje jeszcze przepis dający prawo do odliczenia od dochodu wydatku na zakup w roku 2022 zabytkowej nieruchomości, wpisanej do rejestru pod warunkiem, jednakże, że podatnik „na nabytą nieruchomość poniósł wydatek”. Chodzi tu o wydatki na remont, konserwację czy prace restauratorskie, a zatem o kategorie wydatków o których mowa powyżej. Ustawa nie wskazuje minimalnej wartości tych wydatków, podaje natomiast, że ulga z tego tytułu może być zastosowana po nabyciu zabytku nieruchomego w rozliczeniu za rok, w który po raz pierwszy poniesiono wydatki na remont czy prace konserwatorskie.

W tym zakresie ulga jest limitowana kwotowo a jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego – maksymalnie 500.000 zł.

Po 1 stycznia 2023 r. ww. ulga zniknie zupełnie. Przy czym do wydatków m.in. na nabycie zabytku poniesionych do 31.12.2022 r. stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Advertisement

Zastosowanie znajdzie tu zatem przepis zgodnie z którym, w sytuacji, gdy kwota dochodu lub przychodu za dany rok jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia, wówczas podatnik może dokonać odliczenia kwoty ulgi nieznajdującej pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia po raz pierwszy. Dotyczyć to będzie także – na zasadzie ochrony praw nabytych także nierozliczonej za rok 2022 ulgi na zakup jeszcze w roku 2022 zabytkowej nieruchomości wpisanej do właściwego rejestru.

Tym samym od 1 stycznia 2023 r.  w porównaniu do sytuacji z dnia 1.01.2022 r. przepisy dotyczące ulgi na zabytki zostaną jak się wydaje nieco bardziej zracjonalizowane.

 

Stan prawny na dzień 2 sierpnia 2022 r.

Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?