Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o pcc generalnie w porównaniu do innych ustaw podatkowych zmienia się stosunkowo rzadko. Dlatego przyznam się, że wśród licznych zmian podatkowych tego roku umknęła mi zmiana związana z czymś takim jak zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PODATKI, | Data: . Tagi: , , , , ,
zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych Małgorzata Gach

Jak to jest z tymi deklaracjami w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zwykle jest tak, że w ostatnim ustawowym dniu terminu do złożenia deklaracji podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, księgowy dowiaduje się o tym, że jakaś czynność podpadająca pod tę ustawę została zrealizowana.

Wtedy w te pędy należy wypełnić deklarację podatkową i zapłacić podatek. Nie dotyczy to oczywiście tych przypadków, kiedy podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera płatnik – notariusz.

Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych – nowa instytucja od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać nowy przepis art. 10 ust. 1a u.p.c.c., zgodnie z którym:

„Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich”.

Czyli z przepisu tego wynika, że podatnik może ale nie musi złożyć zbiorczą deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych (oraz przede wszystkim zapłacić podatek) do 7 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce kilka czynności cywilnoprawnych wiążących się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przepis ten nie jest jednak taki prosty do interpretacji. Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych może być złożona tylko jeśli:

  • Zostały dokonane co najmniej trzy czynności cywilnoprawne w danym miesiącu,
  • Owe trzy czynności obejmowały umowę/umowy pożyczki lub też umowę/umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych,
  • Obowiązek podatkowy od ww. umów powstał w tym samym miesiącu,
  • Generalnie wszystkie te czynności powinny być dokonane w ciągu 14 dni.

Zaznaczyć trzeba, że Minister Finansów już ustalił wzór rozporządzenia wprowadzającego formularz nowej deklaracji podatkowej PCC 4.

Na mocy przepisów przejściowych nowe regulacje będą miały zastosowanie do tych czynności cywilnoprawnych co do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. W zakresie tych czynności cywilnoprawnych gdzie obowiązek podatkowy powstał przed zmianą przepisów stosuje się regulacje obecnie jeszcze obowiązujące nie dające możliwości złożenia zbiorczej deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"