Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Wypłata udziału w zysku – tantiemy dla członków zarządu

Jedną z możliwych form wypłaty wynagrodzeń w spółce akcyjnej jest wypłata tantiemy dla członków zarządu, a zatem wypłata udziału w zysku rocznym spółki.

Opublikowany

dnia

Tantiemy dla członków zarządu – podstawa prawna

Możliwość wypłaty tantiemy dla członków zarządu daje art. 378 § 2 K.s.h.

Zgodnie z ww. przepisem:

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1.

Generalnie wydaje się, że ww. wypłata tantiemy dla członków zarządu może mieć przede wszystkim charakter motywacyjny. Poza tym z brzmienia tego przepisu, który posługuje się określeniem „również” wydaje się, że wypłata tantiemy stanowi formułę dodatkowego wynagrodzenia dla członków zarządu. Nie ma jednak przepisu, który by zakazywał wypłaty tantiemy jako jedynej formy wynagrodzenia.

Tantiemy dla członków zarządu – zasady wypłaty

Jak wskazuje doktryna prawa, tantiemy dla członków zarządu obejmują tylko prawo do udziału w rocznym zysku spółki.

Zarządcy nie mogą natomiast partycypować w zaliczce na poczet dywidendy (art. 349 § 1), ponieważ nie zezwala na to art. 378 § 2. Przepis ten odsyła wyłącznie do art. 347 § 1, jednak nie do art. 349 (por. A. Szumański (w: Sołtysiński i in., Komentarz KSH, t. 3, 2013, s. 674–675)”.

Istotne jest również, że:

Warunkiem dopuszczalności uiszczenia tantiemy jest wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy. W konsekwencji walne zgromadzenie nie ma podstaw do wypłaty tantiemy, gdy zatrzymuje zysk w spółce (niezależnie od sposobu jego przeznaczenia, np. na kapitał rezerwowy, zapasowy bądź pokrycie straty). Wniosek ten jest akceptowany w doktrynie (por. np. A. Szumański, w: Sołtysiński i in., Komentarz KSH, t. 3, 2013, s. 675) – za – Art. 378 KSH Opalski 2016, wyd. 1/Opalski.

Także z poglądów doktryny wynika, że:

Tantiema jest udziałem w tej części zysku, która została przeznaczona na rzecz akcjonariuszy, nie zaś w całkowitej kwocie zysku za ostatni rok obrotowy ani tym bardziej w łącznej kwocie funduszy dywidendowych („prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1„). W konsekwencji walne zgromadzenie powinno określić wysokość wypłat z majątku spółki a następnie część, która w ramach tych wypłat może przypaść zarządcom, nie zaś akcjonariuszom (por. J.P. Naworski, w: Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH, t. 3, 2012, s. 521). – jw.

Dyskusyjne jest, czy zarządcy mają prawo partycypowania wyłącznie w zysku za ostatni rok obrotowy w rozumieniu art. 348 § 1 zd. 1 (czyli w zysku netto zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), czy też w całości funduszy dywidendowych, które spółka może przeznaczyć na rzecz akcjonariuszy w myśl art. 348 § 1. Brzmienie art. 378 § 1 wskazuje, że chodzi wyłącznie o „zysk roczny”.

Tantiemy dla członków zarządu to raczej więcej pytań i wątpliwości niż pewności.

Tantiemy dla członków zarządu – ZUS, podatki

Zaznaczyć dalej trzeba, że przepisy podatkowe oraz ZUS-owskie nie odnoszą się bezpośrednio do takiego źródła przychodów. W konsekwencji los podatkowy wypłaty ww. kwoty może być ustalany w oparciu o to źródło przychodów, do którego zaliczane jest zasadnicze wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu. Tj. jeśli są oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę – wówczas dodatkowa premia roczna także najprawdopodobniej zaliczana do tego źródła przychodu.

Jeśli natomiast tantiema miałaby stanowić jedyną formę wypłaty wynagrodzenia na rzecz członków zarządu spółki – wówczas pewnie liczyć by się należało z zakusami organów podatkowych – co do opodatkowania tych kwot wg skali podatkowej jako w ramach tzw. innych przychodów.

Advertisement

 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?