Tag: udziały w spółce

Wspólność majątkowa małżeńska a udziały w spółce z o.o.

Zdarza się, że udziały w spółce z o.o. obejmowane czy nabywane są przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, w którym jeszcze do tego obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli udziały są pokrywane czy to gotówką czy też wkładem niepieniężnym pochodzącym ze środków wypracowanych przez oboje małżonków może pojawić się pytanie – czyje w rzeczywistości są te udziały? Dodatkowo jeszcze zwykle jest tak, że w księdze udziałów oraz w dokumentacji spółkowej jako wspólnik wykazany jest tylko jeden z małżonków. Zatem może pojawić się dodatkowa wątpliwość, kto może wykonywać prawo głosu z tych udziałów, a kto ma prawo do dywidendy.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o.

Zdarza się, że wszystkie udziały w spółce z o.o. należą do jednego podmiotu, względnie część udziałów posiada jeden wspólnik, a resztę sama spółka (chodzi tutaj np. o udziały własne spółki z o.o. nabyte w celu umorzenia). Istotne jest, że w takiej sytuacji oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. podlegają pewnym szczególnym wymogom prawnym.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .