Tag: udziały w spółce z o.o.

Wspólność majątkowa małżeńska a udziały w spółce z o.o.

Zdarza się, że udziały w spółce z o.o. obejmowane czy nabywane są przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, w którym jeszcze do tego obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli udziały są pokrywane czy to gotówką czy też wkładem niepieniężnym pochodzącym ze środków wypracowanych przez oboje małżonków może pojawić się pytanie – czyje w rzeczywistości są te udziały? Dodatkowo jeszcze zwykle jest tak, że w księdze udziałów oraz w dokumentacji spółkowej jako wspólnik wykazany jest tylko jeden z małżonków. Zatem może pojawić się dodatkowa wątpliwość, kto może wykonywać prawo głosu z tych udziałów, a kto ma prawo do dywidendy.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Jak sprzedać udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Decydując się na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. poza ustaleniem ceny i warunków płatności, pamiętać trzeba jeszcze o formie, w której taka umowa musi być zawarta, żeby rodziła wszystkie skutki prawne. W przypadku udziałów w spółce z o.o. formę czynności prawnej określa art. 180 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga formy z podpisem notarialnie poświadczonym.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .