Tag: składki ZUS

Składki ZUS od menedżerów takie jak od zleceniobiorców – zasada prawna Sądu Najwyższego

W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. III UZP 2/15), wydał uchwałę, w która przesądza o tym, że jeśli menedżer prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zawrze ze spółką, w której pozostaje członkiem zarządu – umowę o zarządzanie ww. przedsiębiorstwem, to tak zawarta umowa będzie podlegała składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – tak jakby stanowiła zwykłą umowę zlecenia. 

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .