Tag: COVID-19

pracownicy tarcza 4.0

Pracownicy a tarcza 4.0 (cz. I)

Kolejna z „tarcz” antykryzysowych – Tarcza 4.0 – wynikająca z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadza istotne zmiany w prawie pracy. Księgowi i kadrowi mogą mieć zatem pełne ręce roboty. W tym momencie Tarcza 4.0 jest na etapie prac ustawodawczych, tym niemniej zmiany w zakresie prawa pracy jakie przewiduje są znaczące.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PRACA, | Data: .

zwyczajne zgromadzenie prawo dla księgowych

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników w dobie koronawirusa

Czerwiec to w każdym roku generalnie termin odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. W standardowych przypadkach tj. kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca czerwca konieczne jest podjęcie standardowych uchwał zwyczajnych zgromadzeń, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Procedowany obecnie projekt nowej tarczy antykryzysowej oznaczanej jako 4.0 regulowany przez ustawę – dotyczącą zdaje się czegoś innego – tj. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzać ma m.in. nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

obniżka czynszu najmu Prawo dla księgowych

Obniżka czynszu najmu w związku z COVID-19? Czy to przychód dla najemcy?

Epidemia COVID-19 wymusiła na stronach umowy najmu w bardzo wielu przypadkach wzajemne ustępstwa, w tym także obniżkę czynszów czy też opłat eksploatacyjnych. W niektórych sytuacjach obniżki te lub też nawet zwolnienia z czynszów zostały zastosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystko po to, aby umowy najmu mogły obowiązywać dalej mimo trudnego okresu epidemii.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

dofinasowanie do wynagrodzeń Małgorzata Gach

Zwolnienie ze składek ZUS a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP lub WUP

Specustawa (Tarcza antykryzysowa 1) przewiduje różne formuły takiego czy innego wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Nie do końca jednak wprowadzone przepisy są jasne i przejrzyste. Ustawa przewiduje np. możliwość zwolnienia pracowników z ZUS a jednocześnie daje możliwość dofinansowania do wynagrodzeń oraz do składek ZUS. Czy i jakie są relacje ww. przepisów.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"