Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Czasami właściciel firmy pyta czy bezpiecznie jest prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Na tak postawione pytanie odpowiedź powinna być generalnie przecząca. Poza faktem osobistej odpowiedzialności za zobowiązania i cywilnoprawne, i podatkowe – całym majątkiem obecnym i przyszłym, zawsze niestety istnieje ryzyko czy to poważnego wypadku czy też choroby, które mogą znacznie ograniczyć jeśli nie wyłączyć właściciela firmy od zajmowania się jej sprawami. Na tego typu wypadki remedium może być przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – czy to coś daje

Na wypadki wskazane powyżej można zaproponować pewne wyjście w postaci przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową – przekształcenie takie może mieć charakter docelowy lub też być przynajmniej punktem wyjścia do dalszych zmian.

Zaznaczyć trzeba, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę, wymaga trochę pracy i może się wiązać z poniesieniem wydatków np. na dodatkowe sporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie planu przekształcenia, na biegłego rewidenta czy na wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Natomiast dzięki temu można zyskać wiele.

Wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę umożliwia wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania – z tym że zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność solidarna przedsiębiorcy i spółki trwa 3 lata od daty przekształcenia. Odpowiedzialność taka jest pochodną tego, ze przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie  powoduje  – tak jak w przypadku innych rodzajów przekształcenia – utraty bytu przedsiębiorcy.  przedsiębiorca to osoba fizyczna i mimo przekształcenia firmy będzie funkcjonował dalej jako osoba fizyczna, stąd takie rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę.

Zachowanie sukcesji praw i obowiązków

Dzięki przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę zachowuje się pełną sukcesję praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym (np. prawa z umów) oraz sukcesję podatkową.

Kontynuowanie działalności 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala także na kontynuowanie działalności opartej o decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia czy koncesje – chyba, że sama decyzja administracyjna lub wyraźny przepis prawa taką możliwość wyłączają.

Zarząd wieloosobowy

W spółce po przekształceniu można ustanowić zarząd wieloosobowy, wprowadzając do zarządzania formalnie także członków rodziny, np. dzieci, które w przyszłości mają przejąć firmę. Stanowi to pewne zabezpieczenie, gdyby np. z przyczyn zdrowotnych lub innych osoba fizyczna była wyłączona od zarządzania.

Prostsza sprzedaż firmy na zewnątrz czy podziału firmy między dzieci

Uzyskanie udziałów w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej daje także możliwość np. prostszej sprzedaży firmy na zewnątrz, czy choćby dokonania podziału firmy pomiędzy dzieci – nawet na zasadzie prostej darowizny części udziałów.

Punkt wyjścia do dalszych zmian

Spółka kapitałowa może być także punktem wyjścia do dalszych zmian także w kontekście przekształcenia takiego podmiotu w spółkę osobową – co zapewni jednokrotne opodatkowanie dochodu z działalności oraz prostsze korzystanie z zysków spółki  niż byłoby to możliwe w spółce kapitałowej.

Więcej na temat plusów przekształcenia możesz poznać także w artykule pt. 5 powodów, dla których warto przekształcić jednoosobowa działalność w spółkę.

 

Polecane wpisy