Przekształcenie działalności w spółkę – czy trzeba zapłacić jakiś podatek?

Swego czasu pisałam na blogu o ogólnych zasadach przekształcenia działalności w spółkę oraz o tym co takie przekształcenie może dać przedsiębiorcy. Dzisiaj kilka słów o tym, czy decydując się na przekształcenie działalności w spółkę możesz być zobowiązany do zapłaty jakiegoś podatku.

Przekształcenie działalności w spółkę – podatek dochodowy po stronie przedsiębiorcy

Przekształcenie działalności w spółkę nie wiąże się z powstaniem po stronie przedsiębiorcy podlegającego przekształceniu dochodu do opodatkowania.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają regulacji wprowadzającej opodatkowanie tego typu przekształcenia. Tego typu transakcja nie może być także traktowana jako wiążąca się z wniesieniem działalności podatnika jako aportu (wkładu niepieniężnego) do jednoosobowej spółki kapitałowej tj. spółki z o.o. czy akcyjnej.

Przekształcenie działalności w spółkę – podatek dochodowy po stronie jednoosobowej spółki kapitałowej  

Przekształcenie działalności w spółkę nie rodzi także powstania obowiązku podatkowego po stronie spółki kapitałowej jaka powstanie z przekształcenia przedsiębiorcy.

Art. 12 ust. 4 pkt. 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że:

nie zalicza się do przychodów podatkowych kwot przeznaczonych na utworzenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej.

Także w przypadku jeśli część wartości majątku przedsiębiorcy zostanie zapisana na kapitale zapasowym spółki kapitałowej – ww. wartość także nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przekształcenie działalności w spółkę – podatek od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przepisu wskazującego na opodatkowanie przekształcenia w spółkę. Zatem sam akt przekształcenia pozostaje neutralny podatkowo.

Przekształcenie działalności w spółkę – podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekształcenie działalności w spółkę wiąże się z koniecznością podpisania umowy spółki z o.o. lub też statutu spółki akcyjnej. Jednym z podstawowych elementów umowy/statutu spółki jest określenie wysokości kapitału zakładowego.

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi z kolei, że podatkowi temu podlegają:

umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (…).

Podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z tą ustawą wysokość kapitału zakładowego, zaś stawka podatkowa wynosi 0,5 % liczonego od wysokości kapitału zakładowego. Istnieje możliwość obniżenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez odliczenie wydatków na notariusza czy też na wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując przekształcenie działalności w spółkę będzie się wiązać generalnie z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości kapitału zakładowego ustalonego w umowie lub statucie spółki.  Pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę pozostawać będzie neutralne podatkowo.

Czytaj także artykuł pt. Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę.

Polecane wpisy