Aport przedsiębiorstwa do spółki Małgorzata Gach Prawo dla księgowych

Aport przedsiębiorstwa przedsiębiorcy do spółki – alternatywa wobec przekształcenia

Kilka artykułów na moim blogu było poświęconych przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową. Dla wielu jednak przedsiębiorców jest to rozwiązanie zbyt rozciągnięte w czasie, czasami też potrzebna im prostsza metoda uwzględniając oczywiście też pewne minusy tego rodzaju transformacji. Aport przedsiębiorstwa do spółki może stanowić taką alternatywę.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

wykreślenie danych z KRS z urzędu Małgorzata Gach

Wykreślenie danych z KRS z urzędu

Postępowanie rejestrowe tj. związane z wpisem danego podmiotu do KRS lub też ujawnieniem określonych danych jest co do zasady postępowaniem wnioskowym. Konieczne jest zatem wypełnienie odpowiednich formularzy, dołączenie załączników i dokonanie potwierdzeń uregulowania opłat, aby sąd rejestrowy danym wnioskiem się zajął. Możliwe jest jednak także w niektórych przypadkach – wykreślenie określonych danych przedsiębiorcy z KRS z urzędu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji Prawo dla księgowych

Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że z datą zawarcia umowy spółki z o.o. (podpisania aktu założycielskiego – jeśli spółkę z o.o. zakłada jeden wspólnik) powstaje pewien twór określany jako spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji przekształca się w zwykłą spółkę z o.o. z datą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Powstaje pytanie jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji, jeśli jeszcze przed wpisem do KRS wspólnicy uznaliby to za konieczne.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

kasy fiskalne przy przekształceniu

Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę

Pomimo faktu, że od 2011 roku możliwe jest już przekształcenie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. w spółkę z o.o. lub akcyjną, stosunkowo niewielka liczba podmiotów decyduje się na taką formułę restrukturyzacji działalności gospodarczej. Przyczyn może być kilka, w tym nie da się wykluczyć także przyczyny ekonomiczne. Jednym z tematów, które mogą budzić wątpliwość jest temat: kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

wpis konstytutywny Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny do KRS – czym się różnią

Dzisiaj temat stricte prawny a zatem w jakich przypadkach wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ma charakter konstytutywny a kiedy deklaratoryjny. Tzn. od kiedy nowa osoba staje się Prezesem zarządu spółki z o.o. tj. od podjęcia uchwały, czy od wpisu do KRS? Kiedy skuteczna jest zmiana siedziby spółki tj. np. Kraków zamiast Warszawy itp. – w dacie zmiany umowy spółki czy w związku z wpisem do KRS?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodów

Jako, że na co dzień w znacznej mierze zajmuję się podatkami wpadła mi w oko interpretacja Dyrektora KAS z dnia z 13 listopada 2018 r., sygn. DPP7.8220.20.2018.CRS zmieniająca z urzędu interpretację podatkową wydaną w roku 2015. Interpretacja ta wskazuje na obecne podejście fiskusa do tematu: koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .