Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Najem lub sprzedaż mieszkania tylko ze świadectwem energetycznym

W dniu 18 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Wprowadza ona zmiany m.in. w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497). Mają one na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Opublikowany

dnia

Świadectwo energetyczne

Co to jest „świadectwo charakterystyki energetycznej”?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który wskazuje jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię przeznaczoną do ogrzania pomieszczeń, podgrzania wody oraz funkcjonowania oświetlenia.

Nowo nałożony obowiązek uzyskania świadectwa będzie dotyczyć osób, które sprzedają lub wynajmują nieruchomość. Ustawa mówi wprost, że dotyczy to mieszkania: 1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 3) wynajmowanego.

Nowy obowiązek będzie dotyczył także tych, którzy budują nowe nieruchomości.

Ustawa określa także rodzaje budynków, które nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązki w tym zakresie nie dotyczą budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Advertisement

 

Jak uzyskać to świadectwo?

W celu uzyskania świadectwa energetycznego właściciele nieruchomości powinni zgłosić się do firm zajmujących się audytami, które mają uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Wówczas audytor sprawdza, czy źródło ogrzewania działa poprawnie, czy instalacje nie wymagają napraw, a także bada szczelność okien i drzwi pod kątem izolacji ciepła. Obowiązek przedstawienia świadectwa energetycznego będzie obowiązywał już na etapie ogłoszenia o możliwości nabycia, czy najmu nieruchomości.

 

Jak długo będzie ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z art. 14 ww. Ustawy:

„1. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku”.

 

Co grozi za niedopełnienie obowiązku uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Przepisy nie precyzują wprost wysokości kary, można domniemywać iż będzie się to odbywało na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczenia, wówczas może ona wynieść do 5000 zł.

Wprowadzenie obowiązku wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadzi zamieszanie na rynku nieruchomości. Warto pamiętać jednak, że niewypełnienie tego obowiązku grozi nałożeniem grzywny.

 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane została opublikowana w  Dzienniku  Ustaw w dniu 27 października 2022 r. pod pozycją 2206.Wejdzie  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna

Advertisement
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 497),
 2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2151),
 3. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2022.2206)

Stan prawny na dzień 25 listopada 2022 r.

Redakcja portalu „Prawo dla księgowych”

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?