Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Młodzi ludzie na rynku pracy – a może własna firma?

Pęd do samodzielności to nie tylko pierwsza praca ale też niejednokrotnie już pierwsza własna firma. Zanim jednak dojdzie do rejestracji firmy w CEiDG warto wiedzieć z czym to się wiąże.

Opublikowany

dnia

Młodzi ludzie na rynku pracy

Preferencje podatkowe dla młodych ludzi

O możliwości skorzystania przez młodych ludzi (pod pewnymi oczywiście warunkami) ze zwolnienia z podatku PIT pisaliśmy już w artykule na portalu „Lexagit.pl”, pt. „Młodzi na rynku pracy – jakie preferencje podatkowe dla młodych”. Niestety wśród przychodów zwolnionych z podatku brak jest przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji młody przedsiębiorca – jeśli zdecyduje się na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej stanie przed wyborem formy opodatkowania: skala, podatek liniowy, czy zryczałtowany podatek od niektórych przychodów. Oczywiście możliwe jest także założenie przez kilka osób spółki cywilnej, spółki jawnej, jak również innego rodzaju spółki.

Aby poznać najważniejsze pomiędzy poszczególnymi rodzajami spółek zachęcamy do zapoznania się z dostępną na Portalu Porównywarką spółek.

Dzisiaj jednak trochę na temat składek na ZUS

Młodzi ludzie na rynku pracy – składki ZUS

Osoby prowadzące już jakiś czas firmy, obciążone „dużym ZUSem” doskonale wiedzą że składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe są istotnym obciążeniem finansowym.  W ich przypadku, podstawa wymiaru składek zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę na dany rok. Podstawę składek ZUS stanowi 60% tej kwoty.

Ustawodawca przewidział dla młodych przedsiębiorców, przy czym mowa tutaj nie tylko o młodych ludziach startujących w biznesie, lecz także starszych rozpoczynających prowadzenie firmy (także po dużej przerwie), stawki preferencyjne ZUS. Chodzi tutaj w pierwszym rzędzie o tzw. ulgę na start, a następnie o możliwość korzystania z preferencyjnego ZUS przez kolejne 24 miesiące.

Ulga na start

Ulga na start przysługuje przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej. Polega to na tym, że przedsiębiorca przez cały ten czas jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe), obowiązkowe jednak pozostanie opłacanie składki zdrowotnej.

Z takiej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;
 • są wspólnikami spółek cywilnych czy jawnych, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

W celu skorzystania z „ulgi na start” należy w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić się do ZUSu do ubezpieczenia zdrowotnego, albo złożyć formularz zgłoszeniowy podczas rejestracji działalności w CEIDG, co zdecydowanie jest łatwiejszą opcją. Korzystanie z tej ulgi powoduje pewne konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Do korzyści wynikających z tej ulgi zaliczyć można to że obowiązkowa pozostaje jedynie składka zdrowotna, jej wysokość  zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania. Negatywne konsekwencje braku obowiązku płacenia pozostałych składek to brak możliwości otrzymania świadczeń, przysługujących z ubezpieczenia chorobowego, czyli: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, czy opiekuńczego. W okresie korzystania z Ulgi na start nie przysługuje także zasiłek chorobowy, ani świadczenie rehabilitacyjne z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres przez który korzysta się z ulgi na start, w którym nie są opłacane  składki na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury, przez co nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca może zdecydować czy chce ubezpieczać się na zasadach ogólnych, czy skorzystać z tzw. preferencyjnego ZUS-u.

Advertisement

 

Preferencyjny ZUS

Składki będą odprowadzane od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy, jeśli spełniać będzie łącznie następujące warunki: nie prowadził w ogóle dotychczas działalności gospodarczej, lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności, nie wykonu działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) na rzecz którego wykonywał czynności, które wchodzą w zakres obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Pamiętać należy, że korzystanie z preferencyjnego ZUS będzie miało wpływ na wysokość określonych świadczeń, przysługujących np. z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy), ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne), czy z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta).

 

Podsumowanie

Jak widać młodzi przedsiębiorcy, decydujący się na własną firmę mogą liczyć również na pewne ulgi, tym razem w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście nie ma obligu korzystania z niższego ZUS czy z ulgi na start. Przedsiębiorca może bowiem od początku płacić także pełny ZUS. Decyzja należy w tym zakresie do niego.

 

Stan prawny na dzień 14 lipca 2022 r.

Małgorzata Gach

Klaudia Kowalczyk

Advertisement
Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?