Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej a rozwiązanie umowy najmu i umów o prace

Obecnie niestety coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z licznymi problemami finansowymi. W wielu przypadkach skutkować to może koniecznością likwidacji działalności gospodarczej aby nie multiplikować problemów. Zlikwidowanie jednoosobowej firmy wymaga podjęcia pewnych kroków, w szczególności w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wynajmował lokal na działalność gospodarczą, albo zatrudniał pracowników.

Opublikowany

dnia

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej

Poniżej kilka kwestii, istotnych dla ostatecznego zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Likwidacja działalności wymaga pewnych kroków. Nie wystarczy zakończyć świadczenie usług, czy sprzedaż towarów. Zgodnie z prawem można złożyć  wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG w terminie 7 dni od chwili, kiedy całkowicie zaprzestanie się wykonywania obowiązków w ramach prowadzenia swojej firmy.

Można zrobić to elektronicznie, poprzez opatrzenie wniosku podpisem kwalifikowanym, osobiście w urzędzie miasta lub gminy, albo poprzez skorzystanie z usług poczty. Formularz należy przesłać do urzędu miasta, lub gminy. W przypadku składania wniosku poprzez wysyłkę listem, autentyczność podpisu na wniosku należy wcześniej poświadczyć u notariusza i dołączyć takie poświadczenie do wysyłanego formularza.

Konieczne zatem staje się wpisanie we wniosku daty, kiedy oficjalnie wykonywane były ostatnie czynności związane z działalnością gospodarczą. Tym samym każdy przedsiębiorca najpierw zamyka działanie jednoosobowej działalności gospodarczej, a dopiero później składa wniosek o jej likwidację, czyli właśnie o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Oczywiście likwidacja JDG to nie tylko wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG, ale także zamknięcie rachunków bankowych czy sporządzenie spisu z natury dla celów podatku dochodowego czy podatku VAT.

Informacje praktyczne w tym zakresie dostępne są m.in. stronie biznes.gov.pl.

Likwidacja firmy jednoosobowej, a rozwiązanie umowy najmu lokalu

Pamiętać przy tym również trzeba o zakończeniu stosunków umownych, podstawowych dla działalności firmy, w tym np. umów czy umowy najmu.

Umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony

W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, przy wypowiadaniu tej umowy należy dochować terminów przewidzianych w umowie. Jeśli jednak zastosowanie znajdują terminy ustawowe. Terminy te zależne są od częstotliwości wnoszenia opłaty za czynsz. I tak odpowiednio:

– jeżeli czynsz płatny był w dłuższych odstępach czasowych niż miesiąc – umowę najmu lokalu można rozwiązać na koniec kwartału rozliczeniowego

– jeżeli czynsz płatny był miesięcznie, okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc,

Advertisement

– jeżeli czynsz płatny był w krótszych odstępach czasowych niż miesiąc, umowę najmu można rozwiązać za 3 dniowym wypowiedzeniem,

– jeżeli czynsz płatny był każdego dnia, okres wypowiedzenia wynosi 1 dzień.

Umowa najmu na czas oznaczony

W sytuacji, kiedy umowa najmu zawarta była na czas oznaczony, generalnie powinna obowiązywać do upływu czasu oznaczonego w jej treści. O ile sama umowa nie przewiduje możliwości rozwiązania w określonych przypadkach, przedsiębiorcy pozostanie podjęcie rozmów z wynajmującym dla zawarcia porozumienia w sprawie wcześniejszego zakończenia ww. stosunku prawnego. W skrajnym natomiast przypadku przedsiębiorca będzie się musiał liczyć z tym, że umowa najmu rozwiąże się dopiero z datą wskazaną w jej treści, zaś on sam niezależnie od tego czy wcześniej zlikwiduje firmę czy nie, będzie zobowiązany do dokonywania dalszych płatności z tego tytułu.

 

Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a umowy o pracę

Zakończenie działalności gospodarczej przez pracodawcę będącego osobą fizyczną nie jest równoznaczne z ustaniem stosunków pracy z jego pracownikami. Jednakże, zakończenie działalności gospodarczej jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracodawca, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)[1], pozostaje  pracodawcą w dalszym ciągu, nawet jeśli zlikwiduje działalność gospodarczą. Wynika to z tego, że pracodawcą  jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Z treści przytoczonego przepisu wynika zatem, że dla posiadania statusu pracodawcy wystarczająca jest okoliczność zatrudniania pracowników, natomiast bez znaczenia pozostaje fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Okoliczność zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie jej z CEIDG nie jest równoznaczne ze zwolnieniem pracowników.

W związku z tym na przedsiębiorcy w dalszym ciągu ciążyć będą obowiązki wynikające  z obowiązujących jeszcze umów o pracę, w tym w zakresie wypłaty wynagrodzeń na rzecz pracowników.

Dla definitywnego rozwiązania tych kwestii, pracodawca powinien wypowiedzieć umowę o pracę każdemu z pracowników – z zachowaniem terminów wypowiedzenia, jako przyczynę podając zakończenie działalności gospodarczej. [2], [3]

Advertisement

 

Podsumowanie

Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie powoduje automatycznego rozwiązania umów zawartych przez przedsiębiorcę. Decydując się na likwidację jednoosobowej działalności gospodarczej, należy odpowiednio zaplanować cały proces uwzględniając w szczególności zapisy obowiązujących przedsiębiorcę umów.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

[2] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt III AUa 720/12.

[3] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r. w sprawie o sygn. akt I PKN  830/00.

 

Stan prawny  na dzień 27 października 2022 r.

Małgorzata Gach – Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach

Klaudia Kowalczyk – aplikant radcowski w kancelarii

Advertisement
Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?