Od 13 lipca 2018 r. każde biuro rachunkowe powinno posiadać procedurę anonimowego zgłaszania

Od dzisiaj czyli 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r poz. 723). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą poprzednio Ustawę 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049). Jakie znaczenie przepisy nowej Ustawy dla biur rachunkowych? I co właściwie kryje się pod pojęciem procedura anonimowego zgłaszania?

procedura anonimowego zgłaszania Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Pranie pieniędzy a biura rachunkowe

Zarówno poprzednia jak i obecna ustawa nadaje biurom rachunkowym, a zasadniczo podmiotom prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, status tzw. podmiotów obowiązanych.

Status taki wiąże się z koniecznością realizacji pewnych obowiązków mających pomóc Państwu identyfikować przypadki, w których mogło mieć miejsce pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Praktycznie może chodzić raczej o “pranie pieniędzy” niż temat terroryzmu. To pierwsze, przynajmniej z poziomu biur rachunkowych mogłoby być prostsze do ustalenia.

Ważne jest przy tym, że nie chodzi w tym przypadku bynajmniej o tropienie tzw. szarej strefy ale o przestępstwo prania pieniędzy określone w art. 299 Kodeksu karnego. W uproszczeniu chodzi tutaj w szczególności o wprowadzanie do obrotu pieniędzy lecz nie tylko (mogą to być inne wartości majątkowe) pochodzących z popełnienia czynu zabronionego. Może tu chodzić o pieniądze z handlu narkotykami, z działań korupcyjnych, sutenerstwa itp.

Obowiązki biur rachunkowych, w tym posiadania procedury anonimowego zgłaszania

Zarówno poprzednia jak i obecna ustawa wymagają w zakresie dokumentacyjnym od biur rachunkowych posiadania specjalnej procedury postępowania w zakresie identyfikacji, analizy i monitoringu klientów pod kątem prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu (art. 50 aktualnej ustawy). Powinna ona także zawierać zasady prowadzenia rejestrów i zgłaszania operacji pieniężnych, jeśli takowe byłyby realizowane w imieniu klientów przez biuro rachunkowe.

Od 13 lipca br. konieczne jest posiadanie dodatkowej procedury, tj. procedury anonimowego zgłaszania (procedura Whistleblowing – art. 53 Ustawy).

Co powinna regulować procedura anonimowego zgłaszania

Procedura anonimowego zgłaszania powinna w skrócie opisywać zasady zgłaszania przez sygnalistów, tj. pracowników lub inne osoby funkcjonujące w firmie rzeczywistych lub ewentualnych naruszeń przepisów ustawy.

Procedura powinna zabezpieczyć anonimowość takich zgłoszeń oraz danych zgłaszającego.

Dodatkowo powinny z niej wynikać zasady odbierania tego typu zgłoszeń, zapewnienia środków ochrony danych osobowych osób, którym zarzuca się dokonanie naruszenia, a także wskazanie rodzaju i charakteru działań następczych. Dodatkowo firma powinna wyznaczyć specjalną osobę, która powinna się zajmować tego typu anonimowymi zgłoszeniami.

Temat jest ważny bo Ustawa obowiązuje od dzisiaj. a wynikają z niej dość istotne kary w tym o charakterze finansowym.

 

 

Polecane wpisy