Autor: Małgorzata Gach

Radca prawny oraz doradca podatkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia koncepcji optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej oraz działań restrukturyzacyjnych spółek. Autorka szeregu publikacji dotyczących prawa podatkowego i handlowego. Prowadzi blogi prawno-podatkowe podatkiwspolkach.pl, ocenachtransferowych.pl oraz prawo-dla-ksiegowych.pl. Partner w krakowskiej kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, w której kieruje praktyką podatki, restrukturyzacje oraz audyty.
jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji Prawo dla księgowych

Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji ?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że z datą zawarcia umowy spółki z o.o. (podpisania aktu założycielskiego – jeśli spółkę z o.o. zakłada jeden wspólnik) powstaje pewien twór określany jako spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji przekształca się w zwykłą spółkę z o.o. z datą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W jaki jednak sposób zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji, jeśli jeszcze przed wpisem do KRS wspólnicy uznaliby to za konieczne.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę Małgorzata Gach

Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę

Pomimo faktu, że od 2011 roku możliwe jest już przekształcenie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę kapitałową tj. w spółkę z o.o. lub akcyjną, stosunkowo niewielka liczba podmiotów decyduje się na taką formułę restrukturyzacji działalności gospodarczej. Przyczyn może być kilka, w tym nie da się wykluczyć także przyczyny ekonomiczne. Jednym z tematów, które mogą budzić wątpliwość jest temat: kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

wpis konstytutywny Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny do KRS – czym się różnią

Dzisiaj temat stricte prawny a zatem w jakich przypadkach wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ma charakter konstytutywny a kiedy deklaratoryjny. Tzn. od kiedy nowa osoba staje się Prezesem zarządu spółki z o.o. tj. od podjęcia uchwały, czy od wpisu do KRS? Kiedy skuteczna jest zmiana siedziby spółki tj. np. Kraków zamiast Warszawy itp. – w dacie zmiany umowy spółki czy w związku z wpisem do KRS?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodów

Jako, że na co dzień w znacznej mierze zajmuję się podatkami wpadła mi w oko interpretacja Dyrektora KAS z dnia z 13 listopada 2018 r., sygn. DPP7.8220.20.2018.CRS zmieniająca z urzędu interpretację podatkową wydaną w roku 2015. Interpretacja ta wskazuje na obecne podejście fiskusa do tematu: koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodu.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .