Miesiąc: Październik 2019

wynagrodzenie dla komplementariusza

Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej

Podmioty funkcjonujące w formule spółki komandytowej mają czasami kłopot z tym czy komplementariusz w spółce komandytowej może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Dotyczy to zarówno komplementariuszy będących osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Wynagrodzenie dla komplementariusza w spółce komandytowej – gdzie zatem jest problem?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Od 13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1115). Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Finansów i będzie on także powszechnie dostępny. Zatem każdy będzie mógł uzyskać wiedzę na temat tego, kto faktycznie decyduje w sprawach danego podmiotu. Kogo obejmą nowe obowiązki? Kto to jest ten beneficjent rzeczywisty? Jakie dane beneficjenta rzeczywistego będzie można znaleźć w rejestrze? Kiedy trzeba zgłosić dane? Jaki tryb zgłaszania danych oraz co grozi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .