Miesiąc: Styczeń 2018

50%koszty uzyskania przychodów Małgorzata Gach Kancelaria Gach Mizińska

Możliwe rozszerzenie listy zawodów uprawniających do 50 % kosztów uzyskania przychodów

We wpisie z grudnia 2017 r. informowałam o zmianie zapisów w zakresie możliwości stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów do przychodów niektórych twórców, sygnalizując jednocześnie, że nasz ustawodawca podatkowy chyba zapomniał o kilku zawodach czy profesjach o niewątpliwe twórczym charakterze. Zdaje się, że Ministerstwo Finansów stało się adresatem szeregu skarg i wniosków w tym zakresie, ponieważ obecnie procedowana jest zmiana art. 22 ust. 9b Ustawy o PIT. Chodzi tu o projekt z dnia 18 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

odpowiedzialność z art. 299 K.s.h.

Odpowiedzialność z art. 299 K.s.h. a odpowiedzialność w spółce akcyjnej

Jedną z najbardziej istotnych kwestii w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest temat odpowiedzialności za zobowiązania. W przypadku spółek najbardziej komfortową sytuację zapewnia funkcjonowanie we ramach spółek kapitałowych, tj. spółki z o.o. lub akcyjnej. Spółki te odpowiadają za swoje zobowiązania własnym majątkiem, zaś akcjonariusze czy wspólnicy mogą utracić co najwyżej równowartość zainwestowanych środków. Różnica polega natomiast na możliwej odpowiedzialności z art. 299 K.s.h. członków zarządu w spółce z o.o. w porównaniu z odpowiedzialnością członków zarządu w spółce akcyjnej. Na czym więc polega odpowiedzialność w spółce z o.o. z art. 299 K.s.h.?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

żaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej Małgorzata Gach

Zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej

Na podstawie ustawy zmieniającej Ordynację podatkową z dnia 27.10.2017 opubl. w Dz. U. z 2017 r. poz. 2169, od końca grudnia 2017 r. możesz już wystąpić do organu podatkowego o potwierdzenie, czy Twój kontrahent złożył lub nie złożył deklarację lub inny dokument, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; ujął lub nie ujął w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; zalega lub nie zalega w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .