zmiana adresu siedziby Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Zmiana siedziby spółki z o.o. a zmiana adresu – o co w tym chodzi?

Często pojęcia „siedziby” spółki i „adresu” spółki są utożsamiane. Wbrew pozorom wcale nie jest to to samo – inna jest zasada i formuła zmiany siedziby jak również zmiany adresu.

Gdzie mieści się siedziba spółki z o.o. ? 

Siedzibę spółki oznacza się przez miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.  Siedzibą spółki XY może być zatem np. Warszawa, Kraków czy Bielsko – Biała – i tyle.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych każda nowozakładana spółka musi wskazać w swojej umowie swoją siedzibę a zatem konkretną miejscowość. Jest ona wpisywana do rejestru przedsiębiorców KRS, tym samym decyduje ona jaki sąd rejestrowy będzie właściwy dla tego podmiotu.

Skoro oznaczenie miejsca siedziby spółki jest elementem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialności to w przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu się firmy do innej miejscowości, konieczna będzie zmiana umowy spółki z o.o. w tym zakresie.

Zaznaczyć trzeba, że zmiana umowy spółki z o.o. wymaga uchwały zgromadzenia wspólników objętej protokołem notarialnym a jej wpis do KRS ma charakter konstytutywny.

Zatem dopiero wtedy, kiedy zmiana miejscowości, w której ma być siedziba spółki zostanie wpisana do KRS, spółka może uskutecznić inne czynności związane z taką zmianą np. dokonać aktualizacji danych pod kątem zmiany organów podatkowych, czy zmienić oznaczenia na fakturach.