Tag Archives: znak towarowy

Spółka komandytowa – kilka informacji

Spółka komandytowa uregulowana jest prawnie w art. 102 – 124 Kodeksu spółek handlowych. W dużej mierze do spółki tej stosuje sie przepisy stosowane do spółki jawnej. Spółka komandytowa należy do spółek osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej ale mogą posiadać majątek, zaciągać zobowiązania, nabywać prawa.

Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem od przychodów – stanowisko WSA

Niejednokrotnie okazuje się, że trochę zapomniany i pomijany znak towarowy nabiera w ciągu działania podmiotu istotnego znaczenia. Niewątpliwie jeśli ze znakiem towarowym wiąże się dobra marka towarów, renoma, tradycja czy stała klientela, to wpływa to istotnie na zwiększenie jego wartości. Czasami formalnie prawo do takiego znaku posiada osoba fizyczna np…. Read more »