Utrwalona praktyka interpretacyjna – a co to takiego?

Lektura ostatniej nowelizacji do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe bardzo istotne pojęcie. Chodzi o tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną. Pojęcie to obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.

Wyjaśniając jego zastosowanie, trzeba wskazać, że przedsiębiorcy polscy bardzo chętnie sięgają po takie instrumenty jak interpretacje urzędowe przepisów prawa. Takim interpretacjom wydawanym właśnie w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej poświęcony był jeden z wpisów na blogu.

(więcej…)

Czytaj więcej